ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กัดกร่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กัดกร่อน*, -กัดกร่อน-

กัดกร่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัดกร่อน (v.) erode See also: corrode Syn. กัดเซาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrylic acid(chem.) เป็นของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใช้ในการสังเคราะห์ acrylic resins
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
caustic(คอส'ทิค) adj. ถากถางมาก,กัดกร่อน,ทำให้ไหม้,ซึ่งทำลาย -n. สารกัดกร่อน, See also: caustical adj. ดูcaustic causticity,caustiness n. ดูcaustic, Syn. corrosive ###A. neutral
cautery(คอ'เทอรี) n. สารกัดกร่อน,กระบวนหรือสิ่งที่การทำให้เนื้อเยื่อไหม้
corrode(คะโรด') {corroded,corroding,corrodes} vt. กัดกร่อน,กัด,ทำให้ค่อย ๆ ผุพัง,ชะ,ทำให้เสื่อม vi. กลายเป็นผุพังหรือถูกกัดกร่อน, See also: corrodant n. ดูcorrode corroder n. ดูcorrode corrodibility n. ดูcorrode, Syn. deter
corrosion(คะโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,กระบวนการกัดกร่อน,ภาวะที่ถูกกัดกร่อน,ผลิตผลจากการกัดกร่อน (สนิม)
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
denude(ดินิวดฺ') vt. ทำให้เปลือย,ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,ชะ,ล้าง,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน,เพิกถอน, Syn. make naked,strip
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
erode(อีโรด') vt. กัดกร่อน,เซาะ,ชะ. vi. กลายเป็นสึกกร่อน., Syn. eat
erodent(อีโรด'เดินทฺ) adj. สึกกร่อน,ซึ่งถูกกัดกร่อน,ซึ่งถูกเซาะหรือชะ
erosion(อิโร'เชิน) n. การกัดกร่อน,การเซาะ,การชะ, Syn. wear
erosive(อิโร'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้สึกกร่อน,กัดกร่อน., See also: erosivity n. ดูerosive
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
fret(เฟรท) {fretted,fretting,frets} vi.,vt.,n. (ความ) (ทำให้) รู้สึกเสียใจ,เป็นทุกข์,กัดกร่อน,สึก,กร่อน,ผุ,กระเพื่อมเป็นระลอกน้ำ,ลายประแจจีน,ลายสลัก,ลายตาข่าย, Syn. irritate,chafe,vex ###A. please,delight
mordant(มอร์'เดินทฺ) adj. กัดกร่อน,แสบเสียว,เสียดสี,ซึ่งทำให้ติดสีย้อม n. สารที่ใช้ติดสีย้อม,สารกัดกร่อน,=mordent (ดู) . vt. ใส่สารดังกล่าว., See also: mordancy n., Syn. biting ###A. bland
nippy(นิพ'พี) adj. เสียว,แสบ,หนาวเหน็บ,กัดกร่อน,แคล่วคล่อง, Syn. biting,chilly
senile(ซี'ไนลฺ) adj. ชรา,สูงอายุ,ถูกกัดกร่อนจนเป็นที่ราบ n. คนชรา,คนสูงอายุ
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
tart(ทาร์ท) adj. รสจัด,เปรี้ยว,เผ็ด,กัดกร่อน,เผ็ดร้อน,บาดใจ,แสบลิ้น, (ปาก) จัด., See also: tarrly adv. tartness n., Syn. sharp,vinegary
vitriol(วี'ทรีเอิล) n. เกลือโลหะซัลเฟตที่มีลักษณะคล้ายแก้วเช่นเกลือcopper sulfate,กรดกำมะถัน,สิ่งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง,สิ่งที่รุนแรง,คำพูดที่เผ็ดร้อนหรือเจ็บแสบมาก,คำพูดเสียดสี
vitriolic(วีทริออล'ลิค) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจากหรือคล้าย vitriol,กัดกร่อนมาก,แสบไส้,เผ็ดร้อน, Syn. acidulous,cutting,sharp
English-Thai: Nontri Dictionary
caustic(adj) กัดกร่อน,ถากถาง,เราะราย,เหน็บแนม
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน
cautery(n) เหล็กร้อน,สารกัดกร่อน,สิ่งที่ทำให้ไหม้
corrode(vt) เซาะ,กร่อน,ทำให้ผุ,ชะ,กัดกร่อน
denude(vt) ถอดเสื้อผ้า,เปลื้องเสื้อผ้า,ล้าง,ชะ,กัดกร่อน
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
etch(vt) แกะสลัก,สลัก,กัดเซาะ,กัดกร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
caustic๑. ทำให้ไหม้, กัดกร่อน๒. -รสเผ็ดร้อน๓. สารทำให้ไหม้, สารกัดกร่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrosionการกัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrosive-กัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
galvanic corrosionการกัดกร่อนแกลแวนิก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caustic คอสติก, กัดเผา มีความสามารถในการกัดกร่อน การเผาไหม้หรือการทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
Corrosionการกัดกร่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corrosive การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Nitric Acid (HNO10) กรดดินประสิว ใช้ในการผลิตปุ๋ย ammonium nitrate และวัตถุระเบิด ใช้กัดโลหะ มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน และเป็นตัวให้ออกซิเจนได้ดีและให้ควันพิษของไนโตรเจนออกไซด์ กรดไนตริกยังเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารที่เป็น reducing agent เช่น แอลกอฮอล์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Truncation การกัดกร่อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bite into (phrv.) กัดกร่อน See also: ทำลาย Syn. eat into
corrode (vi.) กัดกร่อน Syn. eat, rust
corrode (vt.) กัดกร่อน See also: ทำลาย Syn. eat, rust
eat away (phrv.) กัดกร่อน
fret (vi.) กัดกร่อน See also: ผุ, สึกกร่อน
eat away at (phrv.) กัดกร่อนทีละน้อย
abrasive (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งกัดเซาะ
caustic (adj.) ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้ Syn. corrosive, erosive
corrosion (n.) การกัดกร่อน (โดยเฉพาะโดยสารเคมี)
corrosive (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งทำให้ผุพัง Syn. eroding, caustic
corrosive (n.) สิ่งกัดกร่อน เช่น น้ำกรด
eroding (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งทำให้ผุพัง Syn. caustic
erosion (n.) การกัดกร่อน See also: การกัดเซาะ, การกร่อน Syn. abrasion, decay
erosive (adj.) ซึ่งสามารถทำลายหรือกัดกร่อนได้ Syn. corrosive
etch (vt.) แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน Syn. corrode, eat away
etch (vi.) แกะสลักโดยใช้กรดให้กัดกร่อน Syn. corrode, eat away
fret (vt.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้ผุ, ทำให้สึกกร่อน
fret into (phrv.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้สึกกร่อน Syn. fret on, fret upon
fret on (phrv.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้สึกกร่อน Syn. fret into, fret upon
fret upon (phrv.) ทำให้กัดกร่อน See also: ทำให้สึกกร่อน Syn. fret on, fret into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eats away at a man's decency.กัดกร่อนตัวตนเขา ให้หายไป
It rots the senses in the headมันกัดกร่อนความรู้สึกในสมอง
The acid will dissolve the key in a matter of seconds.กรดจะกัดกร่อนกุญแจไปในทุกๆวินาที
And I'm afraid if I can't fix... this, that... the anger is just gonna fester until...ฉันกลัวว่า ฉันจะจัดการ... นี่ นั่น... ความโกรธมันกัดกร่อนจนกระทั่ง
The invisible winter wasteland outside the window, the flowing away of time, the painful hunger, all these things gradually wore down my heart.ฤดูหนาวที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพวิวรกร้างว่างเปล่านอกหน้าต่าง เวลาที่ผ่านไป, อาการปวดท้องจากความหิว สิ่งเหล่านี้เริ่มกัดกร่อนในจิตใจของฉันทีละน้อย
I wouldn't be too quick to celebrate, Joseph.เป็นเทคนิคที่ทำให้เราตรวจหาจากการกัดกร่อนได้ใช่มั้ย?
You proved it yourself I didn't kill the weasel.ปัญหาคือการกัดกร่อนนี่...
This is the kind of magic that undermines our authority, challenges all we've done.เวทย์มนต์พวกนี้มัน กัดกร่อนอำนาจของข้า ท้าทายกับสิ่งที่เรากำหนด
I was thinking more along the lines of frostbite.ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการกัดกร่อนของน้ำแข็ง
It eats away at your soul.มันกัดกร่อนความคิดคุณ
Without it, we'll all perish, oxidize and rust,หากไม่มี มัน , สนิมจะกัดกร่อน, และเสื่อมสภาพ
This substance can corrode the flesh in seconds.สารนี้สามารถกัดกร่อนเนื้อได้ใน 1 วินาที
Yeah, well, putting an "everything must go" sign kind of eroded our bargaining position.อืม ติดป้าย "ทุกๆอย่างต้องขายได้" ส่วนหนึ่งของการกัดกร่อนตำแหน่งการต่อรองของเรา
But how do we respond to forces that block, undermine,แต่เราจะตอบรับกับพลังงานที่ปิดกั้น กัดกร่อน
Blue crystals are usually associated with,uh,pipe corrosion.ผลึกสีฟ้า ปกติมันสัมพันธ์ กับการกัดกร่อนของท่อ
All personnel clear.สารกัดกร่อน เป็นพิษต่อระบบหายใจ
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้
I mean, gold conducts electricity better than any other non-corrosive metal.ก็ใช่ ผมหมายถึง ทองคำเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีกว่า โลหะอย่างอื่นๆ ที่กรดกัดกร่อนไม่ได้
The bone erosion was much greater than initially anticipated.กระดูกถูกกัดกร่อนไป.. มากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
It's like bile... dark, corrosive.เหมือนกับเนื้อร้าย... มืดมน.. กัดกร่อน
You were strong before Danny derailed you.คุณเข้มแข็งมานานแล้ว ก่อนแดนนี่จะกัดกร่อนคุณ
They're dissolving the blood vessels. Clamp.กำลังกัดกร่อนเส้นเลือด ขอคีม
So, it's been eating at me.และมันยังกัดกร่อนใจฉันอยู่
Your victim was made to ingest something highly corrosive.ผู้เคราะห์ร้ายของคุณถูกกรอกบางอย่างที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
Heat can etch fingerprints into the metal.ความร้อนสามารถกัดกร่อน ลายนิ้วมือลงไปในโลหะ
Well, to manufacture glass, you need toxic chemicals, corrosives.สำหรับการผลิตกระจก คุณจำเป็นต้องใช้สารเคมีพิษเพื่อกัดกร่อน
The Tyrells were plotting to undermine our family.ตระกูลไทเรลวางแผนจะกัดกร่อนตระกูลของเรา
The killer doused her in some kind of corrosive liquid.ฆาตรกรราดสารเหลวกัดกร่อนบางชนิดกับเธอ สิ่งที่กัดกร่อนได้ค่อนข้างดี
Dr. Hodgins, we have to find a way... to counteract whatever corrosive was used, or all this tissue could be compromised.ดร.ฮอดจิ้น เราต้องหาทางรับมือ อะไรก็ตามที่ใช้กัดกร่อน
Something from you as well, a bit of your soul...บางสิ่งจากตัวเราเช่นกัน กัดกร่อนจิตวิญญาณของเราทีละนิด
It's neurotoxic, proteolytic, and hemolytic. That's fascinating.พิษของมันทั้งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท มีฤทธิ์กัดกร่อนได้เเล้วยัง ทำลายเม็ดเลือดเเดงอีกด้วยน่ะ น่าสนใจดีเนอะ
The High Septon's behaviour was corosive, as was his attitude.พฤติกรรมและความคิดของ ไฮเซบตันกัดกร่อนศาสนาเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กัดกร่อน
Back to top