ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจายข่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจายข่าว*, -กระจายข่าว-

กระจายข่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจายข่าว (v.) spread news See also: broadcast Syn. ปล่อยข่าว
กระจายข่าว (v.) defame See also: condemn publicly, publicize, propagate Syn. แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง
กระจายข่าว (v.) spread news See also: proclaim, announce Syn. ประชาสัมพันธ์, ป่าวประกาศ Ops. ปิดข่าว
กระจายข่าว (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
broadcast/broadcasted}(บรอด'คาสทฺ) v. กระจายเสียง,กระจายข่าว,เผยแพร่,หว่านพืช. -Conf. forecast
bruit(บรูท) vt. กระจายข่าว n. เสียงผิดปกติที่ได้ยินจากการตรวจฟัง,ข่าวลือ,รายงาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
set about (phrv.) กระจายข่าว (มักเป็นเรื่องไม่ดี) Syn. go about
talebearer (n.) คนชอบกระจายข่าวลือ See also: ผู้นินทา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get word to our fleet commanders over the National Guard frequency.กระจายข่าว ถึงผบ.หน่วยรบ
Pass the word, we're pulling out!กระจายข่าวว่าเราจะถอนกำลัง
I need you to spread the word, all right? Kill him.กระจายข่าวออกไป ฆ่ามันซะ
We have spin coverage on the network and throughout the InterLink.กระจายข่าวเรื่องนี้ออกไปในเครือข่าย.
Dr. Bailey, spread the word.กระจายข่าวเลยนะ หมอเบลลี่
Put out an APB.กระจายข่าวให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้ว
I wanna go AP and UPI. I want to get on the state wire services.ผมอยากได้สํานักข่าวเอพีกับยูพีไอ เเล้วกระจายข่าวทั่วประเทศ
Going to try a little harder to get the word out?อยากลองอีกมั้ย จะได้กระจายข่าว
I think if we all worked to publicize it all of congress every avenue we know....ถ้าเราช่วยกันกระจายข่าว สภาทั้งสภา ทุกๆ ทางที่เราใช้ได้.
Just in case you need to spread the word.เผื่อคุณอยากจะไปกระจายข่าว
I'll put the word out. We'll come up with someoneเดี๋ยวช่วยกระจายข่าว อีกเดี๋ยวก็หาเจอ
Start spreading the news.กำลังเริ่มกระจายข่าว
By the way... some bored guys are spreading a rumor about the cellsแต่ว่า... . บางคน กลับกระจายข่าวลือเกี่ยวกับโทรศัพท์มรณะ
I tried hard to achieve you, every thing propagates to make me meet you!ผมพยายามอยากหนักเพื่อให้ได้พบคุณ, ทุกๆสิ่งจะกระจายข่าว ทำให้ผมได้พบกับคุณ!
We gotta circulate this. On radio.เราต้องกระจายข่าวออกไปทางวิทยุ
Yeah, we're gonna spread the wordใช่ เรากำลังกระจายข่าวไป
Still no george king, but we put the word out.ยังไม่เจอจอร์จคิง แต่เรากระจายข่าวไปแล้ว
We're gonna spread the word that Anton knows where Freebo is.เราจะกระจายข่าวไปว่าแอนทอนรู้ที่อยู่ฟรีโบ
Who was the awful person spreading that dreadful rumor?ใครเป็นคนกระจายข่าวลือที่น่ารังเกียจนี้?
And draft a press release, photographs, criminal records, everything we have on Scofield, Burrows, all of them.และกระจายข่าว รูปถ่าย, ประวัติ ของสโคฟิลด์, เบอร์โรว์, มันทุกคน
Yeah, of course he did.ใช่ แน่นอนพ่อต้องกระจายข่าวแน่
Everything you've done spreading rumors about who I've had sex with,ทุกอย่างที่เธอทำ กระจายข่าวลือว่าฉันไปนอนกับใครมา
How did you fill spaces without holding auditions?คุณกระจายข่าวเรื่องการคัดนักแสดงยังไงเนี่ย?
I need you to spread the word.ผมอยากให้คุณกระจายข่าว
Two of our agents are giving it to the police right now and we're getting it to all the news outlets.เจ้าหน้าที่ 2 คนของเรา กำลังส่งมันให้กับตำรวจอยู่ตอนนี้ และกำลังกระจายข่าวทั้งหมดไปตามสื่อ
Judge Schuller's a highly-respected man.เจเจ กระจายข่าวให้ทั่วรัฐ แล้วส่งภาพของแมคคาซี่ให้สื่อ
So Marianne spread the rumor.แล้วมาเรียแอนก็กระจายข่าวลือ
Please spread the word, ya frigging turds.ช่วยกันกระจายข่าวด้วยครับผ๋ม
Who would spread the word of my murder like wildfire.คนที่จะกระจายข่าวเรื่องผมฆ่าคนตายได้เร็วเหมือนไฟลามทุ่ง
If you wanna spread rumours, do it yourself.ถ้าอยากจะกระจายข่าวออกไปก็เชิญเลย
So I can splash it all over "Gossip Girl,"ฉันก็เลยกระจายข่าวไปทั่วใน กอซซิป เกิร์ล
Some of these guys keep news clippings, photographs.ให้คนกระจายข่าวตามหนังสือพิมพ์ รูปภาพ
The town's too spread out.เมืองกระจายข่าวมากไป
But wouldn't that help us get it out there,แต่นั่นจะไม่เป็นการช่วยพวกเรา กระจายข่าวออกไป
Spreading the word myself.ก็กระจายข่าวด้วยตัวเองไง\ เธอเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะ
Rumor has it our favorite blonde could be spreading more than just good cheer.ที่กระจายข่าวร้าย มากกว่าจะเป็นกำลังใจที่ดี
Just spreading the news.ฉันแค่มากระจายข่าวน่ะ
First, we spread the news of Casey's death through all the back channels that civilians don't monitor but Volkoff does.อย่างแรก เรากระจายข่าวว่าเคซี่ย์ตาย ผ่านทุกช่องทาง ที่พลเรือนเข้าไปดูไม่ได้แต่ วอร์คอฟทำได้
Ah, right now, the victim is spreading rumors about you to the media.เอ่อ.. ตอนนี้ ทางนั้นได้กระจายข่าวลือเกี่ยวกับคุณไปยังสื่อ
The feds have got to show everyone their agents are off limits and they're going to send their best guys.เจ้าหน้าที่กำลังกระจายข่าว พวกเขาจำกัดวงเรา และพวกเขากำลังจะมา เราต้องไปจากนี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจายข่าว
Back to top