tardy

แปลว่า


adj สาย
ความหมายเหมือนกับ: late , slow
คำที่เกี่ยวข้อง: ช้า , ล่าช้า , ช้ากว่ากำหนด
คำตรงข้าม: prompt , punctual
adj เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม)
ความหมายเหมือนกับ: sluggish
คำที่เกี่ยวข้อง: ชักช้า , อืดอาด , เอื่อยเฉื่อย