prominent

แปลว่า


adj ที่ยื่นออกมา
ความหมายเหมือนกับ: protuberant , jutting
คำตรงข้าม: hallow , sunken
adj สะดุดตา
คำที่เกี่ยวข้อง: เตะตา , เด่นชัด
adj มีชื่อเสียง
ความหมายเหมือนกับ: noticeable , natable , famous
คำที่เกี่ยวข้อง: โดดเด่น