multiple

แปลว่า


adj หลายอย่าง
ความหมายเหมือนกับ: complicated , many , manifold , multiplex
คำที่เกี่ยวข้อง: มากมาย , หลายประการ , หลายเท่า , เป็นทวีคูณ
คำตรงข้าม: simple , united
n ผลคูณ
ความหมายเหมือนกับ: duplicated
คำที่เกี่ยวข้อง: จำนวนทวีคูณ , จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว