merchant

แปลว่า


n พ่อค้า
ความหมายเหมือนกับ: trader , salesman , shopkeeper
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้จำหน่าย , คนขาย , คนขายของ , ผู้ขาย , เซลล์แมน
adj เกี่ยวการค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ใช้เพื่อการค้า , สำหรับการค้า , เกี่ยวกับเรือพาณิชย์

รูปภาพ


merchant พ่อค้าพ่อค้า

หมวดคำ