journalist

แปลว่า


n นักข่าว
ความหมายเหมือนกับ: correspondent , reporter , columnist
คำที่เกี่ยวข้อง: นักหนังสือพิมพ์ , คนเขียนข่าว , ผู้สื่อข่าว

รูปภาพ


journalist นักข่าวนักข่าว

หมวดคำ