hip

แปลว่า


n สะโพก
คำที่เกี่ยวข้อง: ตะโพก , กระดูกสะโพก , ก้น , บั้นท้าย
adj คนตามแฟชั่น (คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: fashionable , stylish , trendy
คำที่เกี่ยวข้อง: คนทันสมัย
n ผลไม้สุกของต้นกุหลาบ
ความหมายเหมือนกับ: rose hip
int ฮิบ (คำอุทานที่ใช้เชียร์)

รูปภาพ


hip สะโพกสะโพก

หมวดคำ