ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buttocks

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buttocks*, -buttocks-

buttocks ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buttocks (n.) บั้นท้าย See also: ก้น, ตะโพก, ส่วนท้ายของเรือ Syn. bottom
English-Thai: Nontri Dictionary
buttocks(n) สะโพก,ก้น,ส่วนท้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buttocks; clunes; nates; rumpsแก้มก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buttocksบริเวณก้น,หลังสุดของก้น,ก้นย้อย,แก้มก้น,ก้น,บริเวณก้นย้อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้นปอด (n.) lean buttocks See also: flat buttocks Syn. ก้นแฟบ
ก้นย้อย (n.) fat buttocks Syn. ก้นห้อย Ops. ก้นปอด
ก้นสอบเล็ก (adj.) lean buttocks Syn. ก้นปอด
ก้นแฟบ (n.) lean buttocks See also: flat buttocks
ตูดปอด (adj.) lean buttocks Syn. ก้นปอด, ก้นสอบเล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
I don't think the heaviness of these buttocks can be compared to the most beautiful we have hereฉันไม่คิดว่าความหนัก of these ก้น... ...สามารถเปรียบเทียบโดย most beautiful ที่เราได้ที่นี่
What is the simple bite on the buttocks among friends?อะไรจะกัดง่ายปานนั้น กัดก้นต่อหน้าเพื่อนฝูงเนี่ยนะ?
The buttocks and upper arms begin to store more fat once you get up around 40.ก้นกับแขนท่อนบน จะเริ่มสะสมไขมันมากขึ้นเมื่อคุณอายุ 40
"you can't strike children on their bare buttocks with razor-sharp bamboo sticks,""มันผิดกฏหมาย" "คุณจะตีก้นเด็กด้วยไม้เรียวไม่ได้"
I'd like you to know that I have a very severe bruise on my right buttocks from your game of gangsta rap musical chairs.หนูอยากให้คุณรู้ว่า หนูมีรอยช้ำอย่างรุนแรงที่แก้มก้นขวา จากเกมเก้าอี้ดนตรีอะไรนั่น
Did you know that women wear high heels to make the buttocks and breasts more prominent?เธอรู้ไหมว่าผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูง เพื่อทำให้บั้นท้ายและทรวงอกเด่นชัดขึ้น
Feel it in the buttocks right there.รู้สึกก้นบ๊ะบ้างมั้ย
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน ,\ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก
Look at the elasticity of those buttocksดูที่ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ of those ก้น
You see? They've got the city sealed up tighter than a crab's buttocks.เห็นมั้ย เมืองถูกปิดอย่างเเน่นหนา
Taut round buttocks?บั้นท้ายกลมแน่นปึ้ก?

buttocks ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
屁股[pì gu, ㄆㄧˋ ㄍㄨ˙, 屁股] buttocks; bottom; arse; end; butt
[tún, ㄊㄨㄣˊ, 臀] butt; buttocks
臀部[tún bù, ㄊㄨㄣˊ ㄅㄨˋ, 臀部] butt; buttocks
[bì, ㄅㄧˋ, 髀] buttocks; thigh

buttocks ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尻[おしり, oshiri] (n) arse; ass; bottom; buttocks
半ケツ[はんケツ, han ketsu] (n) jeans worn low, exposing part of buttocks
居処[いど, ido] (n) (1) (arch) one's seat; (2) (arch) buttocks
籌木[ちゅうぎ, chuugi] (n) small block of wood used to clean one's buttocks after defecating
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P)
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt
ヒップ[, hippu] (n) hips; buttocks; backside; (P)
出っ尻[でっちり, decchiri] (n) protruding buttocks; big butt
御輿(P);神輿;神興(iK)[みこし, mikoshi] (n) (1) (esp. 神輿) (See お神輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (hon) (esp. 御輿) (See 輿) palanquin; (3) (uk) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P)
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point
臀部[でんぶ, denbu] (n) (1) buttocks; (adj-no) (2) gluteal; rear
逆児[さかご, sakago] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth
逆産[ぎゃくざん, gyakuzan] (n) baby born feet (or buttocks) first; breech birth
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P)

buttocks ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้นท้าย[n.] (banthāi) EN: hips ; buttocks ; rump FR:
แก้มก้น[n. exp.] (kaēm kon) EN: buttocks ; bottom FR:
ขมิบก้น[v. exp.] (khamip kon) EN: clench (one's) buttocks FR:
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt ; vent FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นปอด[n.] (konpøt) EN: flat buttocks ; flat ass ; flat backside FR:
ก้นย้อย[n.] (konyøi) EN: cheeks of the bottom ; heavy bottom ; fat bottom ; sagging buttocks FR:
ตะโพก[n.] (taphōk) EN: rump ; hips ; haunches ; buttocks FR: hanche [f] ; hanches [fpl] ; fessier [m] ; croupe [f] ; croupion [m] ; postérieur [m]
ตูด[n.] (tūt) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buttocks
Back to top