gym

แปลว่า


abbr โรงพลศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: gymnasium
คำที่เกี่ยวข้อง: โรงกีฬา , โรงกายกรรม

คำที่มี "gym" ในคำ


gym shoe n รองเท้าเล่นกีฬา

gymnasium n โรงพลศึกษา
ความหมายเหมือนกับ: gym

gymnast n นักกายบริหาร
ความหมายเหมือนกับ: acrobat , jumper , athlete

gymnastic adj เกี่ยวกับกายกรรม

gymnastics n การฝึกกายกรรม
ความหมายเหมือนกับ: exercises

gymslip n เสื้อแขนกุดสำหรับสวมทับเสื้อเชิ้ต

gym shoes n รองเท้าผ้าใบส้นยาง
ความหมายเหมือนกับ: trainer , runner

bogyman n ปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ

bogyman n ผีในจินตนาการที่ใช้ขู่หลอกเด็ก

clergyman n ผู้ที่เป็นสมาชิกองค์กรทางศาสนา

rhythmic gymnastics n กีฬายิมนาสติกลีลา

cleargyman n นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์)
ความหมายเหมือนกับ: churchman

cleargyman n พระในศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: chaplain , pastor
คำตรงข้าม: layperson

get gym with phrv หลอกลวงสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: get away withค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top