genius

แปลว่า


n อัจฉริยะ
ความหมายเหมือนกับ: sage , scholar , prodigy , virtuoso
คำที่เกี่ยวข้อง: คนเก่ง , คนหลักแหลม , คนมีความสามารถพิเศษ , คนมีพรสวรรค์
คำตรงข้าม: idiot


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top