frivolous

แปลว่า


adj ไม่น่าเอาจริงเอาจัง
ความหมายเหมือนกับ: piddling , trifling , trivial
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่น่าสนใจ , เล็กๆน้อยๆ