fraud

แปลว่า


n การโกง
ความหมายเหมือนกับ: cheat , deception , trick
คำที่เกี่ยวข้อง: การหลอกลวง , การต้มตุ๋น
n คนหลอกลวง

คำที่มี "fraud" ในคำ


fraudulent adj ซึ่งฉ้อโกง
ความหมายเหมือนกับ: deceitful

fraudulent advertising vt โฆษณาชวนเชื่อ
คำตรงข้าม: trustworthy advertising

defraud of phrv หลอกลวง
ความหมายเหมือนกับ: cheat out of

defraud vt โกง
ความหมายเหมือนกับ: cheat , swindleค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top