forehead

แปลว่า


n หน้าผาก
ความหมายเหมือนกับ: brow

รูปภาพ


forehead หน้าผากหน้าผาก

หมวดคำ
ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top