floating

แปลว่า


adj ที่ลอยอยู่บนน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: buoyant , afloat
adj ซึ่งไม่อยู่กับที่
ความหมายเหมือนกับ: movable , fluctuating , free
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเคลื่อนไหวได้ , ที่แกว่งไปมา