enquiry

แปลว่า


n การไต่สวน
ความหมายเหมือนกับ: analysis , investigation , probe
คำที่เกี่ยวข้อง: การสืบสวนหาข้อเท็จจริง
n การสอบถาม
ความหมายเหมือนกับ: query , request
คำที่เกี่ยวข้อง: การขอข้อมูล