enormous

แปลว่า


adj ที่ชั่วร้าย (ภาษาโบราณ)
ความหมายเหมือนกับ: evil , outrageous , wicked
คำที่เกี่ยวข้อง: ร้ายกาจ , เลวทราม , ไร้ศีลธรรม
adj ที่ใหญ่มหึมา
ความหมายเหมือนกับ: gigantic , huge , tremendous
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ใหญ่โตมโหฬาร