dough

แปลว่า


n ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง)
ความหมายเหมือนกับ: paste , batter
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนผสมขนมปัง

คำที่มี "dough" ในคำ


doughnut n ขนมโดนัท
ความหมายเหมือนกับ: cruller , bismarck

doughtily adv อย่างกล้าหาญ

doughty adj กล้าหาญ

doughy adj นิ่มและเหนียวหนืดคล้ายกับแป้งผสมสำหรับอบขนมปัง
ความหมายเหมือนกับ: impressible , waxy , pasty

doughnut sl คนโง่

sourdough n ผู้แสวงโชคค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top