dough

แปลว่า


n ส่วนผสมของแป้ง น้ำ และอื่นๆ เช่น ยีสต์, น้ำมัน, เนย, น้ำตาล (เพื่อนำไปอบขนมปัง)
ความหมายเหมือนกับ: paste , batter
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่วนผสมขนมปัง