ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pasty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pasty*, -pasty-

pasty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pasty (adj.) เหมือนแป้งเปียก
pasty-faced (adj.) ซีดเซียว Syn. pale, ashen, livid
English-Thai: HOPE Dictionary
pasty(เพส'ที) adj. คล้ายแป้งเปียก, See also: pasties n.,pl. ที่ปิดหัวนมของนักระบำเปลื้องผ้า
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
English-Thai: Nontri Dictionary
pasty(adj) เหมือนแป้งเปียก,คล้ายแป้งเปียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She played the pasty ghost.She played the pasty ghost.
"Shit, look at that white pasty cracker"อึให้ดูที่ข้าวเกรียบที่ซีดขาวสีขาว
Haven't been the highlight of your entire pasty life!คงไม่ใช่ไฮไลท์ของชีวิต แบบแป้งเปียกของคุณสินะ
"He did not kiss that pasty ass white bitch!" Pasty?"เขาไม่ได้จูบที่ตูดซีดขาวสุนัขสีขาว!" ซีดขาว?
So now I'm too pasty for you?ดังนั้นตอนนี้ฉันเกินไปซีดขาวสำหรับคุณหรือไม่
I mean, not that it's a bad thing, but shouldn't he have fangs and that pasty skin you guys have?ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะ แต่... ไม่เห็นเขามีเขี้ยว หรือผิวซีดๆ แบบพวกคุณเลย
Pasty and pouty.เน่าเปื่อยเหนอะแหนะ และก็หงุดหงิดนิดหน่อย
Pale, pasty, pastrami-eating, cracker motherfucker.ซีดเซียว กินพาสตรามี ขนมปังกรอบ อย่างมึง
I won't be long, I promise. Come on, you pasty-faced fuckers, let's go! Follow me.เธกเธฑเธ™เน€เธ›เน‡เธ™เธ—เธฒเธ‡เน€เธ”เธตเธขเธง
Feed this pasty, tangled haired pasta to your family. Please!เอาพาสต้าแฉะๆ ยุ่งๆ นี่ไปให้ที่บ้านกินไป๊!
All we have to do is move quickly over this ridge, the rock-worshipping pasty-faced bastards won't know what hit them!ที่ต้องทำตอนนี้คือ วิ่งข้ามสันเขานี่ให้เร็วที่สุด สวดมนต์ซะ ไอ้หน้าจืด! พวกแกไม่รู้หรอกว่าต้องเจออะไร
Look at your fat, pasty, giggly ass.ดูไขมันของคุณ, ซีดขาวตูดคิกคัก

pasty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man

pasty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klebrig {adj} | klebriger | am klebrigstenpasty | pastier | pastiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pasty
Back to top