doctrine

แปลว่า


n ทฤษฎี
ความหมายเหมือนกับ: philosophy , religious doctrine
คำที่เกี่ยวข้อง: หลักการ , ปรัชญา , คำสอนทางศาสนา

คำที่มี "doctrine" ในคำ


religious doctrine n ทฤษฎี
ความหมายเหมือนกับ: philosophyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top