disaster

แปลว่า


n ความพินาศ
ความหมายเหมือนกับ: misfortune , bad luck , calamity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความวินาศ , ความหายนะ , ความวิบัติ , ความโชคร้าย
คำตรงข้าม: good luck , good fortune


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top