climber

แปลว่า


n คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม
n เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา
n ไม้เลื้อย

รูปภาพ


climber ไม้เลื้อยไม้เลื้อย

หมวดคำ