bravery

แปลว่า


n ความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: courage
คำตรงข้าม: cowardice


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top