blanket

แปลว่า


n ผ้าห่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: ผ้าผวย , ผ้านวม
n สิ่งที่ปกคลุม
adj ครอบคลุม
ความหมายเหมือนกับ: absolute , arrant
คำที่เกี่ยวข้อง: กว้าง
คำตรงข้าม: partial
vt ปกคลุม
ความหมายเหมือนกับ: cover , overlay , overspread
คำที่เกี่ยวข้อง: ห่ม , คลุม

รูปภาพ


blanket ผ้าห่มผ้าห่ม

หมวดคำ


คำที่มี "blanket" ในคำ


blankety-blank adj ซึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจ (สำหรับคำพูดหยาบคาย)

blanket with phrv ปกคลุมด้วย

electric blanket n ผ้าห่มไฟฟ้า

wet blanket idm คนที่ทำให้หมดสนุก

wet blanket n คนที่ทำให้หมดสนุก (คำไม่เป็นทางการ)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top