bead

แปลว่า


n ลูกปัด
คำที่เกี่ยวข้อง: ลูกประคำ , สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
n หยดเหงื่อ
ความหมายเหมือนกับ: blob , droplet
vt ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ

คำที่มี "bead" ในคำ


beaded adj ตกแต่งด้วยลูกปัด

beading n ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม
ความหมายเหมือนกับ: astragal

beadle n ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว

beady adj เหมือนลูกปัด

beads n สร้อยคอ
ความหมายเหมือนกับ: chain , ornament

beads n สายลูกประคำ

beads n สายสร้อย
ความหมายเหมือนกับ: chain , necklace

prayer beads n สายลูกประคำ
ความหมายเหมือนกับ: rosaryค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top