automatic

แปลว่า


adj อัตโนมัติ
ความหมายเหมือนกับ: self-operating , automated , self-acting
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นไปโดยอัตโนมัติ