architect

แปลว่า


n ผู้สร้าง
ความหมายเหมือนกับ: creator , originator
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้สรรค์สร้าง
n สถาปนิก
ความหมายเหมือนกับ: designer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ออกแบบอาคาร , นักออกแบบอาคาร

รูปภาพ


architect สถาปนิกสถาปนิก

หมวดคำ