หมวดคำภาษาอังกฤษ > ต้นไม้และพืชพรรณ (Trees and Plants)

หมวด ต้นไม้และพืชพรรณ (Trees and Plants)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

bark
n
เปลือกไม้

bloom
n
ดอกบาน

bough
n
กิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่

branch
n
กิ่งก้านสาขา

bud
bud
n
ดอกตูม

climber
n
ไม้เลื้อย

cotyledon
n
ใบเลี้ยง (พืช)

dwarf
n
(คน,สัตว์,พืช) ที่แคระแกร็น

flower
n
ดอกไม้

flowerer
n
ไม้ดอก

garden tree
n
ไม้ประดับ

grafting
n
การตอนกิ่ง

n
ไม้เนื้อแข็ง

inflorescence
n
ดอกไม้ออกเป็นช่อ

leaf
n
ใบไม้

n
รังไข่ของดอกไม้

n
เกสรตัวเมีย

plant
n
พืช

n
ไม้กระถาง

pollen
n
ละอองเกสรดอกไม้

primary root
n
รากแก้ว

n
ภาชนะที่ใส่

root
n
ราก

sapling
n
หน่อต้นไม้

seedling
n
ต้นอ่อน

shrub
n
ต้นไม้พุ่ม

n
ไม้เนื้ออ่อน

stem
n
ลำต้น

thorn
n
หนาม

trunk
n
ลำต้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top