ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardwood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardwood*, -hardwood-

hardwood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardwood (adj.) ซึ่งทำจากไม้เนื้อแข็ง
hardwood (n.) ไม้เนื้อแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
hardwoodn. ไม้แข็ง,เนื้อไม้แข็ง adj. ซึ่งทำด้วยเนื้อไม้แข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
hardwood(n) ไม้แข็ง,ไม้เนื้อแข็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hardwoodเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hardwood ไม้เนื้อแข็ง ไม้ที่คงทนต่อดินฟ้าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็นต้น ได้ดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือ ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้ตีระนาด (n.) hardwood See also: xylophone stick, hard xylophone hammer
ไม้เนื้อแข็ง (n.) hardwood Ops. ไม้เนื้ออ่อน
ไม้แข็ง (n.) hardwood See also: xylophone stick, hard xylophone hammer Syn. ไม้ตีระนาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All hardwood floors, ample closet space,... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ
The light pouring through those big indows, the waxed hardwood floorเพดานสูงๆและ แสงสว่างที่สาดส่องลอดลงมาจากหน้าต่างตรงนั้น
I bet it's full of quaint details, pretty moldings on the ceilings... and old hardwood floors.แม่ว่ามันคงน่ารักแบบโบราณ มีคิ้วบนเพดานสวยๆ และพื้นไม้เนื้อแข็ง
Very bright and airy, beautiful backyard, stunning hardwood floors.สว่าง และอากาศถ่ายเท สนามหลังบ้านก็เลิศ พื้นไม้เนื้อแข็งนี่ก็แจ๋ว
Guess what I found-- an apartment, a beautiful apartment with hardwood floors and an honest-to-god fireplace that you can build honest-to-god fires in, and I can't afford it by myself.ทายซิฉันเจออาไร อพาร์ทเมนต์แสนงาม พื้นไม้ด้วย มีเตาผิงไฟด้วยให้ผิงด้วย แต่คนเดียวฉันจ่ายไม่ไหว
Did I mention the hardwood floors and the nest-to-god fireplace?ฉันเอ่ยไปยัง เรื่องพื้นไม้แล้วก็เตาผิงไฟน่ะ
But the hardwood floor underneath it was all scuffed up and dirty!แต่ใต้พื้นไม้เนื้อแข็งนั้น จะขัดถูยังไงก็ยังสกปรกอยู่ดี!
Not to mention, her hardwood floors, which she just had installed last week.แล้วก็พื้นไม้แข็งในบ้านเธอ ที่เธอเพิ่งสั่งลงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Oh, and I should mention the hardwood floors were completely redone recently.และผมก็ควรจะต้องบอกคุณถึงพื้นไม้แข็ง
"Cook's kitchen, hardwood floors, and a breakfast nook. ""ห้องครัวปูไม้เนื้อแข็ง และมีช่องวางอาหารเช้า"
Because those are hardwood floors.เพราะพื้นมันเป็นไม้แข็งนะ
It's hardwood floors, if you know what I mean.ล้านเลี่ยนเตียนโล่งเลย

hardwood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬木[yìng mù, ˋ ㄇㄨˋ, 硬木] hardwood

hardwood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堅木[かたぎ, katagi] (n) hardwood

hardwood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber ; true wood FR:
ไม้กระยาเลย[n. exp.] (māi krayālo) EN: hardwood ; timber FR:
ไม้เนื้อแข็ง[n. exp.] (māi neūa kh) EN: hardwood FR: bois dur [m]

hardwood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartholzkeil {m}hardwood wedge
Hartholz {n} (fälschlich auch Laubholz)hardwood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardwood
Back to top