นัดหมาย

ภาษาอังกฤษ


v arrange an appointment
คำอธิบาย: กำหนดและกะกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: นัดพบ , วางแผน , นัดแนะ , นัด
คำที่เกี่ยวข้อง: make an appointment with
ตัวอย่างประโยค: สมศรีนัดหมายกับสุดาไปตีกอล์ฟในวันหยุดนี้

คำที่มี "นัดหมาย" ในคำ


เวลานัดหมาย n appointed time
ตัวอย่างประโยค: อีก 15 นาทีก็จะถึงเวลานัดหมายแล้ว

การนัดหมาย n appointment
ความหมายเหมือนกับ: การนัดพบ , การกำหนด(เวลา)ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top