นัดหมาย

ภาษาอังกฤษ


v arrange an appointment
คำอธิบาย: กำหนดและกะกันไว้
ความหมายเหมือนกับ: นัดพบ , วางแผน , นัดแนะ , นัด
คำที่เกี่ยวข้อง: make an appointment with
ตัวอย่างประโยค: สมศรีนัดหมายกับสุดาไปตีกอล์ฟในวันหยุดนี้