4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย y
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n สนาม, n หลา (ยาวเท่ากับ 3 ฟุต หรือ 0.9144 เมตร), n คานยาวพยุงใบเรือ, n 100 ดอลลาร์ (แสลง), n ลานบ้าน, n สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร, n ลานเอนกประสงค์, n สถานที่เก็บรถไฟ, n คอกปศุสัตว์, n ทุ่งหญ้าฤดูหนาวของสัตว์จำพวกกวาง, vt เอาสัตว์เข้าคอก

adv หมายถึง yes

n เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน, n ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม, n ระยะเวลาหนึ่งปี, n ระยะเวลาของกิจกรรมในหนึ่งปีเช่น ปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, n อายุ

vt ตะคอก, vt ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, n ตะโกนหรือร้องเสียงดัง, vt แผดเสียง, n เสียงคำราม, n การเรียก, vt ตะโกน, vt ร้องตะโกน, vt ตะโกนหรืออุทานออกมา, vt ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), vi ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), vi ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), vt ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), n การแผดเสียง, n เสียงครูดดัง, vi กรีดร้อง, n เสียงร้องดังลั่น

adj เป็นสีเหลืองคล้ายเนยหรือมะนาวสุก, adj เกี่ยวกับชนชาติผิวเหลือง, adj ขี้ขลาด, n สีเหลือง, n สีย้อมสีเหลือง, n ไข่แดง, vi กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า), vt กลายเป็นสีเหลือง (เพราะความเก่า)

yes
adv ใช่, n คำตอบรับ

adv เมื่อวาน, n วานนี้

yet
adv ตราบจนกระทั่งบัดนี้, adv ขณะนี้, adv ยัง, conj ถึงอย่างนั้น

n การยินยอม, vt ให้ผลผลิต, vt ยอม, vi ถูกแทนที่ด้วย, vi โค้งงอ, vi ยอมให้ไปก่อน (การจราจร), n ผลผลิต, n ผลลัพธ์

you
pron ท่าน (คำโบราณ), pron คุณ ( ตัวย่อมาจาก you)

adj เยาว์วัย, adj ระยะแรกเริ่ม, n คนหนุ่มคนสาว, n ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)

n คนหนุ่มคนสาว, n ลูกม้า, n นักเรียนนายเรือปีที่ 2 ของอเมริกา

det ของคุณ

pron ของคุณ

pron ตัวคุณเอง

n วัยหนุ่มสาว, n เด็กหนุ่มสาว, n คนหนุ่มคนสาว, n ความเป็นหนุ่มสาวค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top