ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*horrify*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น horrify, -horrify-

*horrify* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horrify (vt.) ทำให้หวาดกลัว See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้ขยะแขยง Syn. frighten, scare, terrify
horrifying (adj.) ซึ่งทำให้ตกใจ Syn. shocking
English-Thai: HOPE Dictionary
horrify(ฮอ'ระไฟ) vt. ทำให้น่ากลัว, Syn. appall,shock
English-Thai: Nontri Dictionary
horrify(vt) ทำให้กลัว,ทำให้ขยะแขยง,ทำให้ตกใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัวลาน (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Syn. กลัวหัวหด, ขวัญหนีดีฝ่อ Ops. กล้า, บ้าบิ่น
กลัวหัวหด (v.) horrify See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear Ops. กล้า, บ้าบิ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when he found out that he had been born in a horrifying experiment... he came to hate Shinra.ได้ค้นพบว่า ตนนั้นเป็นแค่ผลผลิตจากทดลองของชินระเท่านั้น เขาจึงเกลียดชังชินระ
What if the worst the most horrifying biological attack in this country's history was not the work of religious extremists?ถ้าหากว่าเรื่องเลวร้าย... ...ที่สุดของการโจมตีจากอาวุธชีวภาพ ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้... ...ไม่ได้เป็นเพราะ พวกคลั่งศาสนาหล่ะ?
What if that lizard girl were to accidentally cut off her arm, or a leg,or you name the appendage,in some kind of... horrifying spa-debacle?ถ้าเกิดเด็กสาวกิ้งก่านั่น บังเอิญเสียแขน หรือขา หรือ ส่วนอื่นไป ในแบบว่า... การล้มในสปาอย่างน่ากลัว ?
Yeah, you're in, 'cause that was entertaining in a horrifying sort of way.ใช่ คุณมาเพราะมันสนุก นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก
And now... Okay Billy, that was horrifying what you just did.เยี่ยม บิลลี่ นั่นทำให้ฉันตกใจพอดูเลยล่ะ \ ไอ่ที่นายเพิ่งทำไปน่ะ..
It was horrifying. It was horrifying. And he was so confident.มันน่าตกใจ น่าขยะแขยง แต่เขาก็ดูมั่นใจนัก
I think the most horrifying thing about the whole dive that night was that, you know, you could hear them communicating with each other, and you knew that that next morning that would be the end of it.(03) 3224-5000 นั่นคือเบอร์มือถือของสถานฑูตสหรัฐ ในกรุงโตเกียว บรูก เอทเคน ช่างภาพของ OPS แล้วก็เบอร์มือถือของโทรศัพท์อีก 2 เครื่องของเรา
Caring about six people can be a horrifying embarrassing nightmare.การแคร์คนถึง 6 คนจึงเป็นฝันร้ายเลยล่ะ
Because it was horrifying and awful!เพราะว่ามันเลวร้ายไง
Uh, I was always cursed with total recall of every horrifying second of my benders.เวลาผมเมา ผมจะจำได้ ทุกวินาทีแย่ๆของมันเลย
The first couple were horrifying, but, uh, we quickly realized that we were doing what had to be done.ครั้งแรกนั้นมันน่ากลัวมาก แต่ เราก็รู้ทันทีว่า เรากำลังทำอะไร และต้องทำอะไรให้ลุล่วง
First, the horrifying fact that this year's slate of candidates consists entirely of Glee Club members.สำหรับการแข่งขันที่สุดแสนจะไร้สาระในปีนี้ อย่างแรก ความจริงที่น่ากลัวคือ ผู้ลงสมัครทั้งสองคนของปีนี้ เป็นสมาชิกชมรมประสานเสียง

*horrify* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊吓[jīng xià, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄚˋ, 惊吓 / 驚嚇] horrify; terrify

*horrify* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwa) EN: horrible ; horrifying ; thrilling ; grisly FR: effrayant
กลัวหัวหด[v. exp.] (klūa-hūahot) EN: horrify FR:
สะเทือนขวัญ[adj.] (satheūoen k) EN: horrifying ; awful FR:
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified ; hair-raising ; terrifying FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible

*horrify* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grauenhaft {adj}horrifying; gruesome; terrifying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *horrify*
Back to top