ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartbroken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartbroken*, -heartbroken-

heartbroken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartbroken (adj.) ช้ำใจ See also: ผิดหวัง, เสียใจ Syn. depressed, downcast, downhearted Ops. cheerful, hopeful, lighthearted
English-Thai: HOPE Dictionary
heartbroken(ฮาร์ท'โบรเคิน) adj. อกหัก,เสียใจมาก., See also: heartbrokenly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's heartbroken and going home.เขาอกหักกำลังจะกลับบ้าน
Her son picked these out himself. He'd be heartbroken if she didn't get them.ลูกชายของเธอเป็นคนเลือกเองเลยนะคะ เขาต้องเสียใจมากเลยถ้าเธอไม่ได้รับมัน
How would you like that guy right now, all heartbroken over a lady?อยากเป็นแบบนั้นมั้ยล่ะ โดนหญิงทำใจสลาย
Don't be so heartbroken and get yourself together in the hospital for a few daysอย่าโศรกเศร้านักเลยนะคะ นอนพักที่โรงพยาบาลซักสองสามวันนะคะ
I wouldn't be heartbroken if you didn't find who did it.ผมไม่อยากอกหัก ถ้าป๋าหาตัวคนทำไม่ได้
That's what she asked for and Dasharatha was heartbroken but given that all Indian men are true to their word...นั่นเป็นสิ่งที่นางได้ขอไว้ และทำให้ท้าวทศรถตรอมใจ แต่ ชาวอินเดียทุกคน เป็นคนรักษาสัจจะ...
Because you're heartbroken and pathetic,เพราะฉันเห็นคุณอกหักและน่าสงสาร
Dont turn her into another one of your heartbroken victims.ก็ปล่อยเขาไป อย่าไปหักอกเขา เหมือนที่เธอเคยๆทำกับคนอื่น
I was young and scared, heartbroken over you.ฉันยังเด็กและหวาดกลัว อกหักจากคุณ
Juanita will be heartbroken if no one comes to her party.ฮวนนิตาต้องหัวใจสลายแน่ถ้าเพื่อนไม่มางาน
Because the sae birdi told me you're heartbroken finn hudson didn't choose you to carry his litter.เซ เบรดี้ บอกฉันว่าเธออกหัก เพราะฟินน์ ไม่ได้เลือกให้เธออุ้มท้องลูกเขา
Hey, you can play the heartbroken revolutionary all you want when I'm not around.นี่ คุณจะเล่นบทนักปฏิวัติอกหัก อะไรก็ได้ ถ้าไม่ใช่ต่อหน้าผม

heartbroken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄恻[qī cè, ㄑㄧ ㄘㄜˋ, 凄恻 / 凄惻] heartbroken; sorrowful

heartbroken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P)

heartbroken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวใจแทบขาด[X] (hūajai thaē) EN: brokenhearted ; in dispair ; heartbroken FR:
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
อกหัก[adj.] (ok-hak) EN: broken-hearted ; heartbroken FR:
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken FR: être désespéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartbroken
Back to top