ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

giddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *giddy*, -giddy-

giddy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
giddy (adj.) น่าวิงเวียน See also: เวียนหัว, มึนงง, ซึ่งรู้สึกหัวหมุน Syn. dizzy, unsteady Ops. steady
giddy up (phrv.) กระตุ้นม้าให้ไปข้างหน้า (คำสั่ง) Syn. come up, gee up, get up
English-Thai: HOPE Dictionary
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
English-Thai: Nontri Dictionary
giddy(adj) น่าวิงเวียน,น่ามึน,น่างง,น่าเวียนหัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งงงัน (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, มึนหัว, สับสน, มึน
มึน (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน
มึนงง (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, งงงัน, มึนหัว, สับสน, มึน
มึนซึม (v.) be slightly dizzy or giddy See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy Syn. เซื่องซึม, ซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
มึนหัว (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, งงงัน, สับสน, มึน
มืดหน้า (v.) be giddy See also: become dizzy, black out Syn. หน้ามืด, เวียนหัว, วิงเวียน
วิงเวียน (v.) be giddy See also: be dizzy, be in a whirl Syn. หน้ามืด, ตาลาย, เวียนหัว
หน้ามืด (v.) be giddy See also: be dizzy, be in a whirl Syn. ตาลาย, เวียนหัว
หน้ามืด (v.) be giddy See also: become dizzy, black out Syn. เวียนหัว, วิงเวียน
เซื่องซึม (v.) be slightly dizzy or giddy See also: be slow and dazed, be inactive and drowsy Syn. ซึม Ops. กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here we are, fighting the most desperate war in history, and a few wop adventurers act the giddy goat.นี่เรากำลังต่อสู้สงคราม เกี่ยวกับสงครามหมดหวังมาก ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ มนุษยชาติและ
He was as giddy as a schoolboy.เขาหยุกหยิก เหมือนเด็ก ม.ปลาย...
Just like your father-- giddy as a schoolboy.เหมือนพ่อของคุณเลย-- ตื่นเต้นเป็นเด็กๆ.
Must be the sight of you. I feel a bit giddy at it!สงสัยเพราะมองหาคุณ เลยรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อย
You and Louis are practically giddy about each other.หนูกับหลุยส์หลง\ กันและกันจะตาย
Try to not look giddy when approaching a murder scene.พยายามไม่ให้ดูเหมือนมึนงง เมื่อเข้าใกล้สถานที่ฆาตกรรม
She's not a giddy woman. She's doesn't jig about.เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ทำตัวน่าเวียนหัว เธอไม่ได้เต้นรำไปทั่ว
All giddy and carefree, encouraging children to face the world unarmed.เด็กให้กำลังใจและไม่ห่วงที่จะเผชิญโลกที่ปราศจากอาวุธ
I'm wearing the same clothes from yesterday. She sounds like a giddy teenager.และฉันก็ใส่ชุดตัวเดียวกับเมื่อวาน เธอดูเหมือนวัยรุ่นที่น่าปวดหัว
Sap makes you giddy like champagneทรัพย์ทำให้คุณหวิวเหมือนแชมเปญ
I'm more pissed about you leaving, after you promised to teach Giddy math.ผมหัวเสียเรื่องที่คุณไปมากกว่า หลังจากที่สัญญา ว่าจะสอนคณิตฯกิดดี้ให้
You know, my son Giddy called me after school crying.ลูกผมกิดดี้โทรหาผมหลังจากเลิกเรียนพร้อมกับร้องไห้

giddy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yūn, ㄩㄣ, 晕 / 暈] confused; dizzy; giddy; faint; swoon; lose consciousness; pass out
晕眩[yūn xuàn, ㄩㄣ ㄒㄩㄢˋ, 晕眩 / 暈眩] daze; giddy
头昏[tóu hūn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ, 头昏 / 頭昏] dizzy; giddy; one's head spins
头昏脑闷[tóu hūn nǎo mèn, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄇㄣˋ, 头昏脑闷 / 頭昏腦悶] fainting and giddy; one's head spins
轻浮[qīng fú, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ, 轻浮 / 輕浮] frivolous; careless; giddy
头昏脑胀[tóu hūn nǎo zhàng, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄋㄠˇ ㄓㄤˋ, 头昏脑胀 / 頭昏腦脹] giddy; one's head spins

giddy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P)
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger
浮つく;浮わつく(io);上付く;浮付く(iK)[うわつく, uwatsuku] (v5k,vi) to be fickle; to be frivolous; to be flippant; to be flighty; to be giddy; to be restless

giddy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
มึน[adj.] (meun) EN: giddy ; dizzy FR: sonné
มึนหัว[adj.] (meunhūa) EN: giddy ; dopey ; dazed ; woozy FR: pris de vertige
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused FR:
มึนซึม[v.] (meunseum) EN: be slightly dizzy ; be slightly giddy FR:
มืดหน้า[adj.] (meūtnā) EN: giddy FR:
หน้ามืด[v. exp.] (nāmeūt) EN: faint ; be giddy ; black out FR: avoir la tête qui tourne ; se sentir mal ; être pris de vertige
หน้ามืด[adj.] (nāmeūt) EN: dizzy ; giddy ; feeling faint FR:
สวิงสวาย[v. exp.] (sawingsawāi) EN: feel faint ; feel giddy ; feel dizzy FR:
เวียนหัว[v.] (wīenhūa) EN: feel dizzy ; feel giddy FR: avoir la tête qui tourne
วิง[adj.] (wing) EN: dizzy ; giddy FR:
วิงเวียน[v.] (wingwīen) EN: be giddy ; be dizzy ; be in a whirl FR:
หวิว[v.] (wiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; have a feeling of faintness/giddiness FR:

giddy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verrückt; ausgelassen; leichtsinnig {adj}giddy [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า giddy
Back to top