ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fiend*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fiend, -fiend-

*fiend* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiend (n.) ปีศาจ See also: ผี, อสูร, ยักษ์
fiendish (adj.) ชั่วร้าย See also: โหดร้าย, อำมหิต, ป่าเถื่อน Syn. barbarian, brutal, heartless, inhuman Ops. humane, kindly
English-Thai: HOPE Dictionary
archfiend(อาร์คฟีนดฺ') n. ปีศาจ,ซาตาน
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
fiendish(เฟน'ดิช) adj. ทารุณ,โหดร้าย,อำมหิต,ชั่วร้าย., See also: fiendish ness n, Syn. malicious
English-Thai: Nontri Dictionary
fiend(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภูตผี,คนอำมหิต,คนโหดร้าย,คนชั่วร้าย
fiendish(adj) อำมหิต,ชั่วร้าย,เหมือนปีศาจ,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, Johnny, I don't let fiend jump in the alley.เร็วเข้าน่า จอห์นนี่ นายคงไม่อยากโดนตื้บ
Can you imagine the shame if some Large Mart fiend or a Costco stooge put out a display on our Buy More green?เอาของบายมอร์มาโชว์ห่วยแบบนี้ งั้นคงต้องเอาออกไปสินะ
And bring the fiends of hell down on our heads, thank you.และพาไอ้แมลงนรกนั่น มากินหัวเราด้วยสินะ
The fiends of hell, you see they are let loose, and star Wormwood blazes!จ้าวอสูรนรก, คุณเห็นพวกมันบินว่อน, และ แสงเจิดจ้าจากภูตสวรรค์!
They are too busy respecting those fiends and their...แล้วกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้เลย
Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase "I hit that."ช่ายยย.. ฉันมีสัญชาติญานที่อำมหิต กับวลีที่ว่า "ฉันทุบมัน"
For you've chosen to follow the path of evil, ultimately we'll destroy you, along with your fiendish puppet master.ฉันจะทำลายพวกแกให้สิ้นซาก รวมทั้งเจ้านายของแกด้วย
You've been kidnapped by fiendish Doctor Calico.เธอถูกจับตัวไป อย่าลืมสิ โดยศาสตราจารย์แคลิโก อย่างน้อย ..
Main Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeansMain Translators: veggieleaf, lilshinhwafreak Spot Translators: saturn, javafiend, javabeans
I pictured quiet streets overrun by the fiends from the Black Freighter.I pictured quiet streets overrun by the fiends from the Black Freighter.
The fiends imagined themselves safe from me.The fiends imagined themselves safe from me.
You're quite the, uh, sex fiend, aren't you?คุณหมายความว่าอย่างไร? ก็ คุณเกี้ยวพาราศีเจ้าหน้าที่ลิสบอน

*fiend* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, 混世魔王] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form
凶神恶煞[xiōng shén è shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ ㄜˋ ㄕㄚˋ, 凶神恶煞 / 兇神惡煞] fiends (成语 saw); devils and monsters
凶煞[xiōng shà, ㄒㄩㄥ ㄕㄚˋ, 凶煞 / 兇煞] demon; fiend
凶神[xiōng shén, ㄒㄩㄥ ㄕㄣˊ, 凶神 / 兇神] demon; fiend
凶身[xiōng shēn, ㄒㄩㄥ ㄕㄣ, 凶身 / 兇身] demon; fiend
恶煞[è shà, ㄜˋ ㄕㄚˋ, 恶煞 / 惡煞] demon; fiend
恶魔[è mó, ㄜˋ ㄇㄛˊ, 恶魔 / 惡魔] demon; fiend
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 凶惡] fierce; ferocious; fiendish
恶神[è shén, ㄜˋ ㄕㄣˊ, 恶神 / 惡神] malignant deity; fiend

*fiend* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事の鬼[しごとのおに, shigotonooni] (n) work fiend; devil for work
仕事人間[しごとにんげん, shigotoningen] (n) fiend for work; workaholic; career-minded person
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P)
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪鬼羅刹[あっきらせつ, akkirasetsu] (n) man-eating fiend
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P)
獰悪[どうあく, douaku] (adj-na) violent; cruel; fiendish

*fiend* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีบ้าตัณหา[n. exp.] (ī bā tanhā) EN: Ms. Sex Fiend FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
ผู้ร้ายจอมโหด[n. exp.] (phūrāi jøm ) EN: archfiend FR:
ภูตผี[n. exp.] (phūt phī) EN: ghost ; fiend FR:
วายร้าย[adj.] (wāirāi) EN: devilish ; evil ; fiendish ; diabolical ; demonic ; despicable FR: diabolique ; démoniaque

*fiend* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdope fiend [slang]
Plagegeist {m}; böser Geistfiend
Bosheit {f}fiendishness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fiend*
Back to top