ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agitate*, -agitate-

agitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agitate (vt.) ทำให้ปั่นป่วน See also: ทำให้เป็นกังวล, ก่อกวน Syn. stir, disturb
agitate (vt.) ทำให้สั่น See also: เขย่า
agitate (vi.) ปลุกปั่น See also: ปลุกระดม, ปลุกเร้า
agitate for (phrv.) เรียกร้อง See also: ปลุกระดมให้มี Syn. campaign for
agitated (adj.) ปั่นป่วน See also: กระวนกระวายใจ, ตื่นเต้น Syn. disturbed, upset
agitatedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างหัวเสีย, อย่างกลัดกลุ้ม Syn. anxiously, worriedly Ops. patiently, serenely
English-Thai: HOPE Dictionary
agitate(แอจ' จิเทท) vt.,vi. เขย่า, ทำให้ปั่นป่วน, ทำให้ไม่สงบ, ปลุกเร้า, ปลุกปั่น, ก่อกวน.
English-Thai: Nontri Dictionary
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อกวน (v.) agitate See also: disturb, annoy Syn. รังควาน, รบกวน
ปลุกปั่น (v.) agitate See also: incite, stir up, rouse, instigate, kindle Syn. ก่อกวน
ปั่นหัว (v.) agitate See also: instigate, incite, rouse Syn. ยุแหย่
ยุแหย่ (v.) agitate See also: instigate, incite, rouse
รบกวน (v.) agitate See also: disturb, annoy Syn. รังควาน
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รัญจวน
ป่วนใจ (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รำจวน
พุ่งพล่าน (v.) be agitated See also: be perturbed
รัญจวน (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. ป่วนใจ, รำจวน
รำจวน (v.) be agitated See also: pine for love, yearn for Syn. รัญจวน, ป่วนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We agitate it. We spin it around. We sweeten some more.เอาไปปั่น หมุนไปเรื่อยๆ แล้วก็เติมน้ำตาลเข้าไปอีก
Why must I go and agitate them?ทำไมฉันต้องไปป่วนพวกเค้าด้วย?
As we agitate the abdomenการที่เขย่าท้องของเขานั้น
Yeah, well, who need to agitate Riddick any more than... you know.ถ้าข้าเป็นเขา ข้าไม่เห็นจะต้องข่มหัวมันมากไปกว่า.. รู้ใช่ไหม.
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง
If we were stuck in a tunnel during traffic she'd get very agitated.ถ้าเราเกิดติดสัญญาณไฟแดงในอุโมงค์ เธอจะกระวนกระวายมาก
Anyways, don't get all agitated over menยังไงก็ตาม อย่าโกรธผู้ชายทั้งโลกล่ะ
Something has agitated the hive.มีบางอย่างป่วนรังผึ้ง
That's why I'm agitated. I need you to read me the code. Okay?กูถึงต้องรีบไง มึงต้องบอกรหัสมาเร็วเข้า
There's no reason to get agitated.ไม่มีเหตุผลที่ต้องเถึยงกัน
He was agitated.เขาดูกระวนกระวายใจมาก
Who is that Lee Won Ho guy that can make you feeling so agitated?ใครคือ ลีวอนโฮ? คนที่ทำให้ท่าไม่สบายใจได้ถึงขนาดนี้

agitate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, 鼓吹] to agitate for; to enthusiastically promote
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 偟] agitated; alarmed
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
[sāo, ㄙㄠ, 慅] agitated
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
激动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 激动 / 激動] to excite; to agitate; exciting
[yáo, ㄧㄠˊ, 愮] distressed, agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 伀] restless; agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 彸] restless, agitated
[zhōng, ㄓㄨㄥ, 忪] restless; agitated

agitate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジテイト;アジテート[, ajiteito ; ajite-to] (vs) agitate
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P)
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient
扇ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate
浮き足立つ;浮足立つ[うきあしだつ, ukiashidatsu] (v5t) to be prepared to flee; to become restless; to become agitated
煽る[あおる, aoru] (v5r) to fan; to agitate; to stir up; (P)
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated)
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed
騒がせる[さわがせる, sawagaseru] (v1) to disturb; to alarm; to agitate; to cause anxiety (to); to trouble
騒ぎ立てる;騒ぎたてる[さわぎたてる, sawagitateru] (v1,vi) to make a fuss (outcry, uproar)

agitate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขย่า[v.] (khayao) EN: shake ; agitate ; rock ; wave FR: agiter ; secouer ; ballotter
ก่อกวน[v.] (køkuān) EN: agitate ; stir up trouble ; foment ; create a disturbance ; harass FR:
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนเมือง[v. exp.] (kūan meūang) EN: annoy ; disturb ; trouble ; harass ; agitate FR:
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
ปั่นหัว[v. exp.] (pan hūa) EN: agitate ; instigate ; incite ; rouse ; confuse s.o. into taking an unwanted action FR: monter la tête
อักอ่วน[adj.] (āk-ūan) EN: agitated ; dismayed FR:
เดือดเนื้อร้อนใจ[adj.] (deūat neūa ) EN: extremely upset ; agitated FR:
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ใจแป้ว[adj.] (jaipaeo) EN: downcast ; dispirited ; agitated FR:
กระฟัดกระเฟียด[adj.] (krafatkrafī) EN: angry ; excited ; agitated ; petulant FR:
กระฟัดกระเฟียด[adv.] (krafatkrafī) EN: angrily ; excitedly ; agitatedly ; in a huff FR:
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasā) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวายกระวน[adj.] (krawāikrawo) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวาย[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried ; nervous FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
กระวนกระวายใจ[adj.] (krawonkrawā) EN: agitated ; frantic ; anxious ; distraught ; uneasy ; restless ; impatient ; perturbed ; worried FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
นักปลุกระดม[n. exp.] (nak plukrad) EN: agitator ; rabble-rouser ; demagogue FR: agitateur [m]
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
งุ่นง่าน[adj.] (ngun-ngān) EN: agitated ; restless FR: énervé ; agité
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
ผู้ก่อการยุ่งยาก[n. exp.] (phū kø kān ) EN: FR: agitateur [m] ; agitatrice [f]
พุ่งพล่าน[v. exp.] (phung phlān) EN: be agitated FR:
ผุดลุกผุดนั่ง[adj.] (phutlukphut) EN: agitated ; restless FR: agité
ผู้ต่อต้าน[n. exp.] (phū tøtān) EN: antagonist ; protester ; agitator ; rebel FR: antagoniste [m] ; opposant [m] ; agitateur [m] ; rebelle [m]
ป่วนใจ[v. exp.] (pūan jai) EN: be agitated FR:
ป่วนใจ[adj.] (pūan jai) EN: upset ; agitated ; overwrought FR:
รำจวน[v.] (ramjūan) EN: be agitated FR:
รัญจวน[v.] (ranjūan) EN: yearn (for) ; be lovesick ; be agitated FR:
ร้อนใจ[adj.] (røn jai) EN: worried ; anxious ; troubled ; agitated ; upset FR: anxieux ; angoissé ; inquiet ; affligé
ร้อนรน[adj.] (rønron) EN: worried ; full of anxiety ; agitated FR:
ร้อนรุ่ม[adj.] (røn rum) EN: restless ; agitated FR:
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
เต้นแร้งเต้นแฉ่ง[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
เต้นแร้งเต้นกา[v. (loc.)] (tenraēngten) EN: dance with joy ; jump with joy ; get excited ; become agitated FR:
ทุรนทุราย[v.] (thuronthurā) EN: be agitated ; be very disturbed ; fidget FR:
ว้าวุ่น[v.] (wāwun) EN: be agitated ; be anxious ; be perturbed FR: être perturbé
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: perturbed ; upset ; agitated ; anxious ; shaken ; vexed ; confused FR: contrarié ; perturbé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agitate
Back to top