ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*weld*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weld, -weld-

*weld* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weld (vi.) เชื่อม See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี Syn. fuse, join
weld (vt.) เชื่อม See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี Syn. fuse, join
weld (n.) การเชื่อม See also: การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมต่อ, การบัดกรี
weld (n.) โลหะที่ถูกเชื่อม
weld (n.) สีย้อมผ้าสีเหลืองที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง
weld together (phrv.) เชื่อมต่อ (โลหะ) See also: บัดกรี, เชื่อมเข้าด้วยกัน
welder (n.) ช่างเชื่อม See also: ช่างเชื่อมต่อ, ช่างบัดกรี, ช่างเชื่อมโลหะ
weldor (n.) ช่างเชื่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
weld(เวลดฺ) vt. vi. เชื่อม,เชื่อมโลหะ,บัดกรี,ประสาน,ทำให้ตกลงกัน,n. การเชื่อมโลหะ,การเชื่อมต่อ,การบัดกรี,เครื่องบัดกรี, See also: weldability n. weldable adj. welder,weldor n. weldless adj., Syn. fuse,solder,connect,
English-Thai: Nontri Dictionary
weld(vt) เชื่อม,ต่อ,บัดกรี,ประสาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
A.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสสลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backhand welding; backward welding; rightward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
blacksmith weldingการเชื่อมทุบด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
drooping characteristicwelding setชุดเชื่อมแรงดันลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
firecracker weldingการเชื่อมปะทุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
IG spot welding; inert-gas tungsten-arc spot weldingการเชื่อมจุดทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inductor spot-welding machine; induction spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดเหนี่ยวนำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
leftward welding; forward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
MAG welding; metal active-gas weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mash weldงานเชื่อมหลอมกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mechanized weldingการเชื่อมควบคุมเชิงกล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
metal active-gas welding; MAG weldingการเชื่อมแม็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
mitre fillet weldรอยเชื่อมมุมด้านเท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
MMA welding; manual metal-arc weldingการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
molten pool; weld poolแอ่งหลอมเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plier spot-welding machine; pincer spot-welding machineเครื่องเชื่อมจุดแบบคีม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
pulsation weldingการเชื่อมแบบพัลส์, การเชื่อมพักจังหวะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rightward welding; backhand welding; backward weldingการเชื่อมถอยหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
strength weldแนวเชื่อมรับแรง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
submerged-arc weldingการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tack weldรอยเชื่อมยึด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
weld๑. งานเชื่อม๒. รอยเชื่อม๓. เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welderช่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
bronze welding rodลวดเชื่อมบรอนซ์ [มีความหมายเหมือนกับ bronze filler metal] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oxyacetylene welding and cuttingงานเชื่อมและตัดด้วยออกซีอะเซทิลีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Welded jointsข้อต่อเชื่อม [TU Subject Heading]
Welders (Persons)ช่างเชื่อม [TU Subject Heading]
Welding rodsลวดเชื่อม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างอ๊อก (n.) welder Syn. ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อม (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก, ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก
ตัวเชื่อม (n.) welder See also: cement, link
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could I recommend a career in welding, perhaps?ลองแผนกเชื่อมเหล็กดูสิ
He's the head of Bigweld Industries.เขาเป็นเจ้าของธุรกิจในเครือบิ๊กเวลด์
And now, live from Robot City, it's The Bigweld Show. Oh, yeah! Come on, Dad, you're missing it.ยินดีต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดจากโรบ็อทซิตี้ เดอะ บิ๊ดเวลด์ โชว์ เร็ว พ่อ เดี๋ยวอดดูนะ
Welcome. This week I thought you'd like to take a look around Bigweld Industries.ยินดีต้อนรับ สัปดาห์นี้ผมคิดว่าทุกท่านอาจจะ อยากไปเที่ยวชมธุรกิจในเครือบิ๊กเวลด์กันหน่อย
You go meet Bigweld, and you show him your big ideas.ไปพบกับคุณบิ๊กเวลด์\ เอาไอเดียเจ๋งๆ ไปเสนอเขา
Could you direct me to Bigweld Indust-?ช่วยบอกทางไปโรงงานบิ๊กเวลด์...
Excuse me, how do I get to Bigweld Industries?โทษครับ บริษัทบิ๊กเวลด์ไปทางไหน
Hi, excuse me. How do I get to Bigweld Industries?หวัดดีครับ โทษที โรงงานบิ๊กเวลด์ไปทางไหน
Cross-town express to Foundry District with stops at Bigweld Industries and Battery Park only.รถด่วนข้ามเมือง สายหมู่บ้านโรงหล่อ... จะจอดเฉพาะโรงงานบิ๊กเวลด์กับ สวยแบตเตอรี่เท่านั้น
Hello? Memo to Bigweld: We're not a charity.มันเป็นตำนานไปหมดแล้ว เราไม่ได้ทำมูลนิธินะ
We'll see him next month at the Bigweld Ball. He always goes to that.เดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้เจอเขาที่งานเลี้ยงบริษัท เขาไปประจำแหละ
Some highly polished jerk is sitting in Bigweld's chair.มีไอ้บ้าที่ตัวขัดมันใสปิ๊ง มานั่งแทนที่คุณบิ๊กเวลด์

*weld* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气焊[qì hàn, ㄑㄧˋ ㄏㄢˋ, 气焊 / 氣焊] gas welding
[hàn, ㄏㄢˋ, 焊] welding

*weld* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーク溶接[アークようせつ, a-ku yousetsu] (n) arc welding
ウェルディングステーション[, uerudeingusute-shon] (n) welding station
ガス溶接[ガスようせつ, gasu yousetsu] (n) gas welding
スポット溶接[スポットようせつ, supotto yousetsu] (n) spot welding
仮溶接[かりようせつ, kariyousetsu] (n) tack welding
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor)
母材[ぼざい, bozai] (n) welding base metal
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] (n) welder
鍛接[たんせつ, tansetsu] (n) forge welding
開先[かいさき, kaisaki] (n) groove (in welding)

*weld* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
ช่างเชื่อม[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR: soudeur [m]
ช่างเชื่อมโลหะ[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR:
ช่างอ๊อก[n. exp.] (chāng øk = ) EN: welder FR: soudeur [m]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder FR: souder
งานเชื่อมโลหะ[n. exp.] (ngān cheūam) EN: metal welding FR:
อ๊อก[n.] (ǿk) EN: weld (with gas) ; do gas welding FR:
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine ; cohere FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:

*weld* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stumpfschweißen {n}butt welding
Auftragschweißen {n}deposition welding
Kehlnahtschweißung {f}fillet welding
Schmelzschweißen {n}fusion welding
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding
HF-Schweißen {n}high frequency welding; HF welding
Laserschweißen {n}laser welding
Widerstandspunktschweißen {n} [techn.]resistance spot welding
Widerstandsschweißelektrode {f}resistance welding electrode
Rundschweißmutter {f}round weld nut
Nahtschweißen {n}seam welding
Schutzgasschweißen {n}gas-shielded welding
Punktschweißung {f}spot welding
Schweißpunkt {m}spot weld
Bindenahtfestigkeit {f}weld line strength

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *weld*
Back to top