ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-weld-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น weld, *weld*,

-weld- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any of it. If it can be welded, I can weld it.เชื่อมอะไรก็ได้ ถ้ามันเชื่อมได้ ฉันเชื่อมหมด
Anita weld roycewood. I don't think I'm gonna find anything.แอนนิต้า เวลด์ รอยส์วูด ไม่คิดว่าจะเจออะไร
Oh, god. The funeral home's been in the weld familyพระเจ้า สถานที่จัดการศพ เป็นของครอบครัวเวลด์
Absolutely. I weld stuff and I'm, like, you flip it on and off.แน่นอน ผมเชื่อมได้ ก็แค่เปิด-ปิดสวิตช์
Hodgins says you weld weird metals.ฮ้อดกิ้นบอกว่า คุณเชื่อมโลหะประหลาดนั่น
What do you think of Tuesday Weld as me?คุณคิดยังไงที่ Tuesday Weld รับบทเป็นฉัน
I'd have to weld a makeshift piece. I-I'm not sure. 10,000.- ฉันจะต้องผลิตมาเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง

-weld- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder FR: souder
อ๊อก[n.] (ǿk) EN: weld (with gas) ; do gas welding FR:
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine ; cohere FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater

-weld- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundschweißmutter {f}round weld nut
Schweißpunkt {m}spot weld

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -weld-
Back to top