ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*elder*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น elder, -elder-

*elder* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elder (adj.) แก่กว่า See also: อาวุโส, แก่, สูงวัย Syn. senior
elder (n.) ผู้อาวุโส See also: ผู้เฒ่า, ผู้สูงอายุ, ผู้ใหญ่
elder (n.) พระอาวุโสในศาสนาคริสต์บางนิกาย See also: พระผู้ใหญ่ของศาสนาคริสต์บางนิกาย
elderliness (n.) ความแก่ Syn. oldness, old age
elderly (adj.) สูงวัย (คำสุภาพสำหรับ old) See also: สูงวัย, อาวุโส, อายุมาก, แก่ Syn. aged
fielder (n.) คนรับลูกในกีฬาเบสบอลและคริกเก็ต Syn. ball chaser, shagger, fieldsman
midfielder (n.) ผู้เล่นกองกลาง
welder (n.) ช่างเชื่อม See also: ช่างเชื่อมต่อ, ช่างบัดกรี, ช่างเชื่อมโลหะ
wielder (n.) ผู้ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ Syn. wielder
wielder (n.) คนที่ถือ (อาวุธ, เครื่องมือ) See also: คนที่ใช้ (อาวุธ, เครื่องมือ)
English-Thai: HOPE Dictionary
elder(เอล'เดอะ) adj.,n. (บุคคลที่) แก่กว่า,อาวุโสกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า., Syn. senior
elderly(เอล'เดอลี) adj. ค่อนข้างเก่า,ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างวัยกลางคนกับวัยชรา,เกี่ยวกับคนวัยชรา, See also: elderliness n. ดูelderly
English-Thai: Nontri Dictionary
elder(adj) มีอาวุโสกว่า,แก่กว่า,อายุมากกว่า,มีตำแหน่งสูงกว่า,เก่ากว่า
elderly(adj) มีอายุ,ค่อนข้างแก่,เกี่ยวกับคนชรา,สูงอายุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elder statesmanรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
elderly, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู aged, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
welderช่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elderly poorผู้สูงอายุยากจน [TU Subject Heading]
Welders (Persons)ช่างเชื่อม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รดน้ำดำหัว (v.) pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
หลวง (n.) title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood
คนมีอายุ (n.) the elderly See also: the aged Syn. คนสูงอายุ, คนแก่, ผู้มีอายุ Ops. คนหนุ่มคนสาว, เด็ก
คนสูงวัย (n.) the elderly See also: the aged Syn. คนแก่, คนชรา, ผู้สูงอายุ Ops. คนหนุ่มคนสาว, เด็ก
คนสูงอายุ (n.) the elderly See also: the aged Syn. คนแก่, คนชรา, คนสูงวัย, ผู้สูงอายุ Ops. คนหนุ่มคนสาว, เด็ก
ช่างอ๊อก (n.) welder Syn. ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อม (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก, ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก
ตัวเชื่อม (n.) welder See also: cement, link
ผู้สูงอายุ (n.) elder See also: elderly person, older person, senior Syn. คนชรา, คนแก่ Ops. เด็ก, ผู้เยาว์
ผู้อาวุโส (n.) elder See also: senior Syn. ผู้ใหญ่, คนแก่, คนชรา, ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย Ops. เด็ก
ผู้ใหญ่ (n.) elder See also: senior Syn. คนชรา, ผู้สูงอายุ, คนแก่, ผู้สูงวัย Ops. เด็ก, ผู้เยาว์
พี่ (n.) elder sister or brother
พี่ชาย (n.) elder brother Syn. ภราดา, ภาดร, เชษฐา, ภราดร
พี่สาว (n.) elder sister Syn. ภคินี
วัยทอง (n.) the elderly See also: old age
สูงวัย (adj.) elderly See also: aged Syn. สูงอายุ Ops. อ่อนวัย
เจ๊ (n.) elder sister See also: older sister Syn. พี่สาว
เชษฐา (n.) elder brother Syn. ภราดา, ภาดร, ภราดร
เฮีย (n.) elder brother Syn. พี่, พี่ชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ty Cobb called him the greatest left fielder of all time.ไท ค็อบบ์ ถูกยกย่องให้เป็น ตัวรับฝั่งซ้ายที่ดีที่สุดตลอดกาล
A good left fielder knows what pitch is coming.เมื่อคนขว้างได้รับสัญญาณ และเริ่มขว้าง ตัวรับข้างซ้ายที่ดีรู้ดีว่าลูกจะมา
Surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ
"after her elder sister has resigned it, and the chosen partner of her fate""หลังจากที่พี่สาวของเธอได้เลิกใช้ก่อน และได้คู่ชีวิตที่เลือกแล้วโดยโชคชะตาของหล่อน"
People were saying that it was fine for the elderly, but it was a little too dangerous for little children.จัดการอะไร แม่แต่ซอมบี้ ก็มีจุดอ่อน
The elders say...ผู้เฒ่าผู้แก่พูดไว้ว่า...
I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Anor.ข้าคือผู้รับใช้แห่งไฟลึกลับ ผู้ถือเปลวไฟแห่งอานอร์
It's OK I'll explain. This boy is actually my elder brother.ผมจะอธิบายให้ฟัง เด็กคนนี้จริงๆแล้วเป็นพี่ชายของผมเอง
The elders hold the power to organize their memories and thoughts into a single, cohesive vision a detailed record of their reign.ผู้อาวุโสจะรวบรมพลังและควบคุมความทรงจำและคิด.. ..ให้เป็นหนึ่งเดียว บันทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยุดการปกครองของพวกเขา
Not since we elders first began to leapfrog through time.ไม่ตั้งแต่พวกผู้อวุโสรุ่นแรก
If Lucian was able to get his hands on the blood of a Pure-Born a powerful elder like Amelia or yourself and inject it along with Michael's blood....ถ้าลูเซียนหวังจะเอาสายเลือดบริสุทธิ์มาอยู่ในมือเขา .... ผู้อาวุโสที่ทรงพลังอย่างอมิเลีย
Two Vampire elders have been slain one by my own hand.สองแวมไพร์อาวุโสถูกฆ่า ด้วยมือของฉัน

*elder* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 长 / 長] chief; head; elder; to grow; to develop
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 拜寿 / 拜壽] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations
[kūn, ㄎㄨㄣ, 昆] descendant; elder brother
[kūn, ㄎㄨㄣ, 晜] descendant; elder brother
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 兄] elder brother
先辈[xiān bèi, ㄒㄧㄢ ㄅㄟˋ, 先辈 / 先輩] elders; former generations
[gē, ㄍㄜ, 哥] elder brother
[xū, ㄒㄩ, 嬃] elder sister
[wēng, , 翁] elderly person; surname Weng
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 老太太] elderly lady (respectful); esteemed mother
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
老态[lǎo tài, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ, 老态 / 老態] elderly, as in movement or bearing
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 伯伯] father's elder brother; uncle
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, 大妈 / 大媽] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman)
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)
中老年人[zhōng lǎo nián rén, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 中老年人] middle-aged and elderly people
野叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ, 野叟曝言] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠
父老[fù lǎo, ㄈㄨˋ ㄌㄠˇ, 父老] elders
老年[lǎo nián, ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, 老年] elderly
高龄[gāo líng, ㄍㄠ ㄌㄧㄥˊ, 高龄 / 高齡] elderly
海尔德兰[hǎi ěr dé lán, ㄏㄞˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄢˊ, 海尔德兰 / 海爾德蘭] Gelderland
中场[zhōng chǎng, ㄓㄨㄥ ㄔㄤˇ, 中场 / 中場] midfielder
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, 养老 / 養老] provide for the elderly
避讳[bì huì, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 避讳 / 避諱] taboo against using the personal names of emperors or one's elders
[gǒu, ㄍㄡˇ, 耇] wrinkled face of the elderly

*elder* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトフィールダー[, autofi-ruda-] (n) (obsc) (See 外野手) outfielder
インフィールダー[, infi-ruda-] (n) (obsc) (See 内野手) infielder
オーバー(P);オーバ(P)[, o-ba-(P); o-ba (P)] (adj-na,n,vs) (1) (abbr) overcoat; (2) over; exceeding; going beyond; exaggeration; (3) ball hit over the head of an outfielder (baseball); (P)
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
フィールダーズチョイス[, fi-ruda-zuchoisu] (n) fielder's choice
フィルダーズチョイス[, firuda-zuchoisu] (n) fielder's choice
フィルダースチョイス(P);フィルダーチョイス[, firuda-suchoisu (P); firuda-choisu] (n) fielder's choice (baseball); (P)
ボランチ[, boranchi] (n) defensive midfielder (soccer, football) (por
マル優;丸優[マルゆう(マル優);まるゆう(丸優), maru yuu ( maru yuu ); maruyuu ( maru yuu )] (n) tax-free small-sum savings system (often used by the elderly and the disabled); non-tax plan for small savings
ミッドフィールダー[, middofi-ruda-] (n) midfielder
ライト[, raito] (adj-na,n) (1) light; (2) right; (n) (3) right field; right fielder; (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
中高年者[ちゅうこうねんしゃ, chuukounensha] (n) the middle-aged and the elderly
予備軍[よびぐん, yobigun] (n) (1) reserves (esp. troops); reserve army; (2) potential members of some group (e.g. the elderly); people at risk (e.g. of a medical condition); wannabees
元勲[げんくん, genkun] (n) elder statesman
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄嫁;嫂[あによめ, aniyome] (n) elder brother's wife; sister-in-law
先輩[せんぱい, senpai] (n) (See 後輩・こうはい) senior (at work or school); superior; elder; older graduate; progenitor; old-timer; (P)
再従兄[さいじゅうけい, saijuukei] (n) elder second cousin
初老[しょろう, shorou] (n,adj-no) past middle-aged; aging; ageing; elderly; age 40; (P)
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
右中間[うちゅうかん, uchuukan] (n) between right and center fielders (baseball) (centre); (P)
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P)
外野手[がいやしゅ, gaiyashu] (n) outfielder; (P)
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage
姉さん(P);姐さん[ねえさん(P);あねさん, neesan (P); anesan] (n) (1) (hon) (usu. 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. 姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. 姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P)
姥;媼[うば, uba] (n) (1) elderly woman; (2) noh mask of an old woman
尊兄[そんけい, sonkei] (pn,adj-no) (pol) an elder brother; elderly person
少子高齢化[しょうしこうれいか, shoushikoureika] (n) (See 少子化,高齢化) decreasing birthrate and aging population; aging population combined with the diminishing number of children; declining birthrate and a growing proportion of elderly people; dwindling birthrate and an aging population; low birthrate and longevity
慈兄[じけい, jikei] (n) affectionate elder brother
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] (n) welder
継姉[ままねえ, mamanee] (n) step-sister (elder); stepsister
義姉[ぎし(P);あね(ik), gishi (P); ane (ik)] (n) (See 姉・あね) sister-in-law (elder); stepsister (elder); (P)
義理の兄[ぎりのあに, girinoani] (n) one's brother-in-law; stepbrother (elder)
義理の姉[ぎりのあね, girinoane] (n) one's sister-in-law; stepsister (elder)

*elder* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder FR: aîné ; ancien ; senior
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
อายุมากกว่า[adj.] (āyu māk kwā) EN: elder FR:
ช่างเชื่อม[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR: soudeur [m]
ช่างเชื่อมโลหะ[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR:
ช่างอ๊อก[n. exp.] (chāng øk = ) EN: welder FR: soudeur [m]
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
เชษฐา[n.] (chētthā) EN: elder brother FR:
เชษฐบุรุษ[n.] (chētthaburu) EN: elder stateman FR:
เฮีย[n.] (hīa) EN: older brother ; elder brother ; big guy FR: grand frère [m]
เจ๊[n.] (jē) EN: elder sister ; older sister FR:
กะกัง[n.] (kakang) EN: elder brother FR: frère aîné [m]
เขยใหญ่[n. exp.] (khoēi yai) EN: husband of one's elder daughter ; FR: mari de la fille aînée [m]
คนสูงอายุ[n. exp.] (khon sūng-ā) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
คนสูงวัย[n. exp.] (khon sūng w) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elder Buddhist monk ; aged Buddhist priest ; aged abbot FR:
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elderly person ; old person ; old man FR: personne âgée [f]
คุณป้า[n. exp. - pr.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother) FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
โก[n.] (kō) EN: elder brother FR: frère aîné [m]
กองกลาง[n.] (køngklāng) EN: midfielder FR: milieu de terrain [m] ; milieu [m]
กองกลางตัวรับ[n. exp.] (køngklāng t) EN: defensive midfielder FR: milieu défensif [m]
กองกลางตัวรุก[n. exp.] (køngklāng t) EN: attacking midfielder FR: milieu offensif [m]
กราบลา[v. exp.] (krāp lā) EN: take leave (of one' s host) ; take (one's) leave of (one's) elders/superiors FR:
หลวงพี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Venerable Elder ; Reverend Brother FR:
หลวงพ่อ[n. prop.] (Lūangphø) EN: Venerable Father ; Reverend Father ; venerable bhikku ; elder monk FR:
ไม่เห็นหัวผู้ใหญ่[v. exp.] (mai hen hūa) EN: disregard the elders FR:
มีอายุ[adj.] (mī-āyu) EN: old ; elderly ; aged ; advanced in years ; existing FR: âgé
มิดฟิลด์[n.] (mitfin = mi) EN: midfielder FR: milieu de terrain [m]
พี่ชาย[n.] (phīchāi) EN: elder brother ; older brother FR: frère aîné [m] ; grand frère [m] ; frère [m]
พี่เขย[n. exp.] (phī khoēi) EN: elder brother-in-law ; husband of one's elder sister FR: beau-frère (aîné) [m]
พี่สาว[n.] (phīsāo) EN: elder sister FR: soeur aînée [f] ; soeur [f] ; sœur [f] ; grande soeur [f]
ผู้อาวุโส[n. exp.] (phū āwusō) EN: senior person ; elder ; veteran FR: aîné [n] ; aînée [f] ; senior [m] ; ancien [m] ; ancienne [f] ; vétéran [m] ; vieux briscard [m] (fam.)
ผู้เล่นกองกลาง[n. exp.] (phū lēn køn) EN: midfielder FR: milieu de terrain [m]
ผู้สูงอายุ[n. exp.] (phū sūng-āy) EN: elder ; elderly person ; older person ; senior ; elderly FR: senior [m] ; personne du troisième âge [f]
ผู้สูงวัย[n. exp.] (phū sūng wa) EN: elderly person ; older person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
ผู้เฒ่าผู้แก่[n. exp.] (phūthao phū) EN: elders ; old folk FR:
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: senior ; elder ; older person FR: aîné [m] ; ancien [m]
รัฐบุรุษอาวุโส[n. exp.] (ratthaburut) EN: senior statesman ; elder statesman FR:
โรคกลัวคนแก่[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: gerontophobia ; fear of growing old ; fear of the elderly FR:
รดน้ำดำหัว ; รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่[n. exp.] (rotnām damh) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder ; water sprinkling ceremony FR: verser de l'eau parfumée sur les mains des aînés

*elder* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin
Altersfürsorge {f}care of the elderly
Fahrgeld {n} | Fahrgelder
Meldefahrer {m}; Kradmelder
Eintrittsgeld {n} | Eintrittsgelder
Arbeitsfeld {n} | Arbeitsfelder
Blickfeld {n} | Blickfelder
Feld {n} | Felder
Flammenwächter {m}; Brandmelder
Getreidefeld {n} | Getreidefelder
Magnetfeld {n} | Magnetfelder
Altenpflegeheim {n}nursing home for the elderly
Krankengeld {n} | Krankengelder
Stoppelfeld {n} | Stoppelfelder
Spottgeld {n} | Spottgelder
Schulgeld {n} | Schulgelder
Fersengeld {n} | Fersengelder
Wartegeld {n} | Wartegelder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *elder*
Back to top