ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dealer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dealer, -dealer-

*dealer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
broker-dealer (n.) ผู้ทำงานในตลาดหุ้น
dealer (n.) นายหน้า Syn. agent
dealer (n.) คนขายของเร่ See also: พ่อค้า, แม่ค้า Syn. trader
dealer (n.) ผู้ค้ากำไร
dealer (n.) ผู้ขาย See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, salesman, merchant
dealer (n.) สินค้า See also: สินค้าด้อยคุณภาพ Syn. vendor, shopkeeper, store owner, salesman, merchant
dealer (n.) ผู้ค้าขาย See also: คนทำธุรกิจ
drug dealer (n.) คนขายยา
junk dealer (n.) คนหรือสัตว์ที่คุ้ยหาของตามกองขยะ See also: คนกวาดขยะ, คนเก็บขยะ Syn. forager, freeloader, collector
misdealer (n.) ผู้ตกลงผิด
newsdealer (n.) ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ See also: ผู้จำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. newsagent
wardrobe dealer (n.) พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่าๆ
wheeler-dealer (sl.) ผู้เจรจาต่อรอง (มักใช้วิธีการไม่ถูกต้องในการต่อรอง)
wheeler-dealer (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรือการเมืองด้วยวิธีที่ไม่ซื่อสัตย์ See also: (คำไม่เป็นทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
dealer(ดี'เลอะ) n. ผู้ติดต่อ,พ่อค้า,นักธุรกิจ,คนแจกไพ่
dealership(ดี'ละชิพ) n. อำนาจในการขาย,ตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจดังกล่าว
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ
wheeler-dealer(วีล'เลอะ ดีล'เลอะ) n. ผู้ที่ปฏิบัติการโดยอิสระ,ผู้ที่กระทำการหลายอย่าง,ผู้ที่คล่องแคล่ว, Syn. wheeler and dealer
English-Thai: Nontri Dictionary
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Automobile dealersผู้ค้ารถยนต์ [TU Subject Heading]
Dealerตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย (Dealer) มีความหมายคล้ายกับคำว่า Agent ในความหมายทั่วไป ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่าย หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างห้องสมุดและสำนักพิมพ์ มีความรับผิดชอบในกระบวนการจัดหาให้แก่ห้องสมุด ได้แก่ การสมัครเป็นสมาชิก การรับ-ส่ง การต่ออายุสมาชิก การทวง การจ่ายเงิน และการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ
Drug dealersผู้ค้ายาเสพติด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พ่อค้าขายส่ง (n.) wholesale dealer Ops. พ่อค้าขายปลีก
ร้านตัวแทน (n.) dealer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd give hundreds to the dealers and the guys who ran the games.เขาให้หนึ่งร้อยกับเจ้ามือ และอีกหนึ่งร้อยกับเด็กแจกไพ่
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ
He got shot by a fucking drug dealer... who probably still collects a welfare check.พ่อถูกยิง โดยไอ้คนขายยาเสพติด... ผู้ซึ่ง อาจจะตอนนี้ยังได้รับ เงินประกันสังคมอยู่...
Yeah. They got robbers, thugs, drug dealers. You name it.ใช่เลย มีทั้งขโมยขโจร พวกค้ายา มีหมดแหละ
For those like me, a Death Dealer this signaled the end of an era.สำหรับคนเช่นฉัน ผู้ท้าความตาย นี่คือสัญญาณแห่งการสิ้นยุคสมัย
Let's gather the Death Dealers and go back.เราควรรวบรวมกำลังและกลับขึ้นไป
No, he'd want the Death Dealers out there, scouring every inch of the city.ไม่,ฉันต้องการให้ส่งกองกำลังไป สำรวจให้ทั่วเมือง
Death Dealers, three of them.ตัวแทนความตาย ทั้ง 3 ของพวกเขา
Engaging Death Dealers in public and chasing after some human was not what I had in mind.สู้กับพวกทูตแห่งความตายในที่สาธารณะ แล้วยังวิ่งไล่พวกมนุษย์อีก
Tell them if they don't want to lose theirjob they should research, not copy and gather all dealership managers by tomorrow morningบอกพวกเค้านะว่า ถ้าไม่อยากตกงาน พวกเค้าต้องหาข้อมูลจริงๆ ไม่ใช่ลอกข้อมูลเค้ามา แล้วก็นัดผู้จัดการทั้งหมด ก่อนพรุ่งนี้เช้า
Just after I left the department, he was promoted to major narcotics, and he arrested this dealer named Gutner with 21/2 kilos of uncut cocaine.แต่หลังจากที่ผมถูกปลดจากกรมตำรวจ เขาหันไปสบคบกับกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่ และเขาถูกจับกุมกับพ่อค้ายาเสพคิดชื่อกุนเธอร์ พร้อมด้วยโคเคน 2 กิโลกรัมครึ่งที่ยังไม่ได้บรรจุ
Well, without the drugs, the dealer walked.เอาล่ะ ไม่มียาเสพติดของกลาง พ่อค้ายาก็เลยลอยนวล

*dealer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, 交易员 / 交易員] dealer; trader
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
贩子[fàn zi, ㄈㄢˋ ㄗ˙, 贩子 / 販子] trafficker; dealer; monger; peddler
交易者[jiāo yì zhě, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄓㄜˇ, 交易者] dealer
自营商[zì yíng shāng, ㄗˋ ˊ ㄕㄤ, 自营商 / 自營商] dealer
零售商[líng shòu shāng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 零售商] tradesman; dealer

*dealer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ)
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer
ディーラー[, dei-ra-] (n) dealer; (P)
入庫車[にゅうこしゃ, nyuukosha] (n) car in stock (at a dealership)
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat
卸商;卸し商(io)[おろししょう, oroshishou] (n) wholesaler; wholesale dealer
古美術商[こびじゅつしょう, kobijutsushou] (n) antique art dealer; antique dealer; antiquary
売人[ばいにん, bainin] (n) trader; smuggler; pusher; drug dealer; drug runner
天和;天鳳[てんほう;テンホー, tenhou ; tenho-] (n) mahjong hand in which the dealer goes out immediately
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop
家具屋[かぐや, kaguya] (n) furniture store; furniture dealer
家畜商[かちくしょう, kachikushou] (n) domestic livestock dealer
故買者[こばいしゃ, kobaisha] (n) a fence; dealer in stolen goods
散家[サンチャ, sancha] (n) non-dealer (in mahjongg) (chi
材木商[ざいもくしょう, zaimokushou] (n) lumber dealer
材木屋[ざいもくや, zaimokuya] (n) lumber dealer
果物屋[くだものや, kudamonoya] (n) fruit store; fruit dealer; fruit seller; fruiterer; fruiteress
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi)
画商[がしょう, gashou] (n) picture dealer; (P)
米問屋[こめどんや;こめどいや(ok), komedonya ; komedoiya (ok)] (n) wholesale rice dealer
美術商[びじゅつしょう, bijutsushou] (n) art dealer; fine art(s) shop
股座膏薬[またぐらごうやく;またぐらこうやく, mataguragouyaku ; matagurakouyaku] (n) double-dealer; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict
酒屋[さかや, sakaya] (n) (1) liquor store; wine shop; bottle shop; (2) sake dealer; liquor-store owner; brewer; (P)
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop
鮮魚店[せんぎょてん, sengyoten] (n) fish dealer; fresh fish retailer; fishmonger
鳥屋[とりや, toriya] (n) bird dealer; poulterer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
販売店[はんばいてん, hanbaiten] dealer

*dealer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีลเลอร์[n.] (dinloē) EN: dealer FR:
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agent ; dealer ; distributor FR: agent [m] ; distributeur [m]
เอเย่นต์[n.] (ēyēn) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise FR: agence [f]
เจ้ามือ[n.] (jaomeū) EN: banker (in gambling games) ; dealer (in card games) FR: croupier [m]
แนสแต็ก[TM] (Naēsdaek) EN: NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) FR: NASDAQ [m]
นักวิ่งเต้น[n. exp.] (nak wingten) EN: wheeler-dealer ; fixer ; lobbyist FR:
พ่อค้าขายส่ง[n.] (phøkhā khāi) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
พ่อค้าเหมา[n.] (phøkhā mao) EN: wholesale dealer ; wholesaler FR: grossiste [m]
ผู้จำหน่าย[n. exp.] (phū jamnāi) EN: distributor ; dealer ; seller ; merchant FR: distributeur [m] ; dealer [m] (anglic.)
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: seller ; wholesaler ; dealer ; trader ; merchant FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]
ผู้ประกอบการค้า[n. exp.] (phū prakøp ) EN: trader ; merchant ; dealer FR:
เต็นท์[n.] (ten) EN: secondhand car dealer FR:

*dealer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
Vertragshändler {m}authorized dealer
Autohändler {m}car dealer; auto dealer
Viehhändler {m}cattle dealer
Fachhandel {m} für ...dealer specialising in ...
Detailist {m}retail dealer
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Rauschgifthändler {m}drug trafficker; dealer; pusher
Möbelhändler {m}furniture dealer
ideal {adj} | idealer | am idealstenideal | more ideal | most ideal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dealer*
Back to top