ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เดือดร้อน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เดือดร้อน, -เดือดร้อน-

*เดือดร้อน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเดือดร้อน (n.) trouble See also: vexation, torment Syn. ความลำบาก, ความทุกข์ร้อน Ops. ความสุขใจ, ความสุขสบาย, ความสบาย
ทำให้เดือดร้อน (v.) disturb See also: pester, bother, trouble, harass Syn. รบกวน
เดือดร้อน (v.) be in trouble See also: be distressed, be vexed, be worried, be tormented Syn. กระวนกระวาย, ไม่เป็นสุข, เป็นทุกข์, กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, ร้อนใจ, กลัดกลุ้ม Ops. สบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired
English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grievanceความเดือดร้อน (ที่เป็นเหตุให้ร้องทุกข์), การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Pesticide สารปราบสิ่งรังควาญ สารที่ใช้ฆ่าหรือควบคุมพืชหรือสัตว์ที่ก่อความ รำคาญหรือเดือดร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bogey (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว Syn. bugbear
bogy (n.) สิ่งที่ทำให้คนเดือดร้อน รำคาญหรือเกรงกลัว
make it hot for (idm.) ทำให้เดือดร้อน
stricken (adj.) ได้รับความเดือดร้อน See also: เป็นทุกข์, ได้รับผลกระทบ Syn. affected, desolate, heartsick
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If he found out, you'd get in so much troubleถ้าเกิดเขารู้ขึ้นมาล่ะก็ เธอจะต้องเดือดร้อนอย่างหนักเลยล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง
We don't want any trouble, Carlos.- เราไม่อยากเดือดร้อน คาร์ลอส
I see someone in front of me who got his partner in trouble... and sent her off to some butcher... while he moved on to an innocent, young girl like my daughter.ที่ฉันเห็นตรงหน้าฉัน ก็คือใครคนนึง ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องเดือดร้อน... แล้วก็ส่งเธอไปเข้าโรงฆ่าสัตว์... ระหว่างที่ตัวเองละมือ เปลี่ยนเป้าหมายมายัง สาวซื่อบริสุทธิ อย่างลูกสาวฉัน
I don't know but you just lost, loser.ไม่รู้สิ รู้แต่ว่าพี่เดือดร้อนแน่ ขี้แพ้
Elizabeth is in danger. We were arrested for helping you.อลิสซาเบ็ธ กำลังเดือดร้อน เราถูกจับ ตอนช่วยนาย
But next time any of you mess with this guy's house... all three of you are going in the hole, you got it?แต่ว่า.. ครั้งหน้านะ ถ้าชั้นเห็นใครคนใดคนนึงในนี้ ไปยุ่งกับบ้านของชายคนนี้อีก... ...พวกเธอทั้ง 3 คนเดือดร้อนแน่ เข้าใจมั้ย
Oh, you in trouble, dum-dum.โอ่ ,เดือดร้อนแน่ ,เจ้างั่ง
Look, i could give a shit without the mas is broke...นี่, ผมทำคุณเดือดร้อนได้โดยที่คุณทำผิดกฎหมาย อะไรก็ตาม แต่มันไม่ใช่ประเด็น
But I know I got myself into this bind and I'm aware of how serious it is.เหรอครับ แต่ผมรู้ตัวว่าก่อเรื่องเดือดร้อน.. รู้ว่ามันร้ายแรงแค่ไหน
This guy is just a total stranger to us who's doing a very bad thing to Uncle Howard.หมอนี่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเรา คนที่หาเรื่องเดือดร้อน มาให้ลุงโฮเวิร์ด
Come on, little girl, before something else bites me in the ass.เร็วเข้า หนูน้อย ก่อนที่จะมีอย่างอื่น ทำให้ฉันเดือดร้อน ไปทางโน้น
Which means if this fails-- it's my ass on the line as much, if not more, than yours, so from this point on, if I ask you to do something, you do it.ซึ่งหมายความว่าถ้าภารกิจนี้ล้มเหลว ผมจะเดือดร้อนมากกว่าพวกคุณ ดังนั้นถ้าผมบอกให้ทำอะไรคุณก็ทำ
You'd think you were in enough trouble with the Iaw already, being a whore, wouldn't you?ผมคิดว่าคุณ หาเรื่องเดือดร้อนกับตำรวจ แล้วล่ะ แกเป็นพวกขายตัวใช่มั้ยล่ะ?
This is very unfortunate, to cause trouble for you even after you've quit.นายออกไปแล้ว ยังต้องมาเดือดร้อนด้วยอีก ขอบใจนะ
I said, today's compromise you, I am sorryข้าพูดว่า ต้องพลอยให้ท่านต้องเดือดร้อนไปด้วย ขอโทษด้วย
Listen, I don't wanna cause you no trouble, but I had no other place to go.ฟังนะ ฉันไม่อยาก ทำให้คุณเดือดร้อน แต่ฉันไม่มีที่ไป
I'm sorry... for the trouble... for the mess.ผมขอโทษ... ที่ทำให้เดือดร้อน... ที่ทำให้เละเทะ
He believes God exists inside our minds and that he might be able to summon him by throwing a switch.หรือแย่กว่านั้นคือสิ่งที่ถ้ามีเป็นคณิตศาสตร์ ที่เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลหรือไม่? ดีที่จะไม่เดือดร้อนคนนี้ เพราะเขาเชื่อว่าผู้สร้าง
In any case, Dong Yi must be troubled if her attendants have fallen sick.ยังไงก็ตาม ดงยีคงจะเดือดร้อน ถ้าคนรับใช้ของนางป่วย
You can get in trouble for that.เธอกำลังหาเรื่อง เดือดร้อน นะ
You've suffered much because of me.เพราะมีหลายครั้ง ที่แันต้องทำความเดือดร้อนให้ ทั้งที่ฉันก็ไม่อยากจะทำนะ
I had no idea that my business acumen was giving you such spasms.นึกไม่ถึงเลยว่าการกลับมาทำธุรกิจของฉัน จะทำให้เธอเดือดร้อนขนาดนี้ การสะกดจิตชาวประมงน่ะเหรอ ที่เรียกว่าการทำธุรกิจ
But I'm also not going to let innocent people get caught in the crossfire of a pissing contest between a hybrid and a vampire.แต่แน่นอนว่าฉันก็จะไม่ยอม ให้ผู้บริสุทธิ์ต้องมาเดือดร้อน ท่ามกลางปัญหาระหว่าง ไฮบริดและแวมไพร์หรอกนะ
I babble on as if I am the only one that has suffered loss, and you grieve a father's passing.ฉันพูดพล่ามเป็นถ้าฉันเพียงคนเดียว ที่ได้รับความเดือดร้อนสูญเสีย และคุณเสียใจ ผ่านพ่อของ
Nigel realizes that his affair has become a threat to his position, his reputation, to the life he built on the backs of his wife and her family.แต่เมือนาโอมิต้องการอีก ไนเจลตระหนักว่าเรื่องของเขา จะกลายเป็นความเดือดร้อน ในหน้าที่การงาน ชื่อเสียงที่เขาสร้างขึ้นมา
On this island, when you drop in on someone's wave, you cause problems for other surfers.ที่เกาะนี้ เราต้องไม่ไปแย่งคลื่น ของคนอื่น มันทำให้นักโต้คลื่นคนอื่นเดือดร้อน มันเป็นแบบนั้น
Hey, look, I don't want to get anyone into any trouble, but, uh, I did see him and Iris have an argument by the bathrooms a couple of nights ago.ฟังนะ ผมก็ไม่ได้อยากทำให้ใครเดือดร้อนหรอก แต่ ผมเห็นเขากับไอริส ทะเลาะกัน ใกล้ ๆ ห้องน้ำ เมื่อสัก 2-3 คืนก่อน
Jake, we need to go back to the museum, or I'm gonna be in really big trouble.เจค,เราต้องกลับ ไปที่พิพิธภัณท์แล้ว ไม่งั้นพ่อต้องเดือดร้อน ขนาดหนักทีเดียว
Maybe you think you're more persuasive than you are, or maybe she thinks she's fine the way she is on her mission of righteous fury.บางทีคุณอาจจะคิดว่าตัวเองน่ะ โน้มน้าวใจคนเก่ง หรือบางทีเธออาจจะคิดว่าตัวเอง ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับวิถีทาง ที่เธอทำภารกิจดีเดือดที่ชอบธรรมของตัวเอง
Yeah, I thought I was the only one who gave him trouble over that piece of junk.ใช่ ฉันคิดว่าฉันเป็นคนเดียว ที่สร้างความเดือดร้อนหนักให้เขา ไอ้เศษสวะ
John's ass is on the line and I'm stuck dealing with some dumb--ขอผมทำความเข้าใจนะ ตอนนี้จอนห์กำลังเดือดร้อน แต่ผมต้องมาติดแหง่กกับอีเซ่อ.. เอ่อ
I want you to think of me as a friend, and when I see my friends in trouble I want to help, so...ฉันอยากให้คุณคิดกับฉันเหมมือนเพื่อน และเมื่อฉันเห็นเพื่อนเดือดร้อน \ ฉันจะต้องเขาช่วย...
You only transferred here a few days ago. Do you have to make trouble already?แค่ไม่กี่วันเท่านั้น เธอก่อเรื่องเดือดร้อนมากขนาดนี้ได้ยังไง เธอต้องทำแบบนี้ทันทีที่เธอมาที่นี่เหรอ
Any mention of this could end things for Lena before it even starts.หากเรื่องนี้แพร่ออกไป ลีน่าอาจเดือดร้อน ก่อนที่เธอจะได้ทำอะไร
Away with trouble!จงไปพร้อมกับความเดือดร้อน!
We could be in real trouble. You'd better watch yourself... I mean, physically watch yourself.เราเดือดร้อนแน่ๆ คุณต้องระวังตัว ขอย้ำว่าต้องระวังมากๆ
I knew you were gonna get into trouble as soon as I met you... so I've come to give you a hand.ผมก็รู้ว่าเธอจะเดือดร้อน ตั้งแต่แรกรู้จักกันเลย... ก็เลยมาช่วยเธอ
Whoever's in there, you got big trouble, man.ใครอยู่ในนั้นต้องเดือดร้อนหนักแน่
I know you weren't the one who got Penny in trouble.ฉันรู้แล้ว ว่าเธอไม่ใช่คนที่ทำให้ เพนนี เดือดร้อน
Did I get you in trouble when I called the house? No.ผมโทรไปทำให้ เดือดร้อนหรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เดือดร้อน*
Back to top