ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartsick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartsick*, -heartsick-

heartsick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartsick (adj.) เป็นไข้ใจ See also: เสียใจอย่างมาก, ที่ผิดหวังอย่างแรง Syn. dejected, sick-at-heart, despondent, dispirited
heartsickness (n.) อาการไข้ใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
heartsickadj. เป็นไข้ใจ,เสียใจอย่างมาก,ช้ำใจมาก., See also: heartsickeningly adj. heartsickness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
heartsick(adj) เศร้าใจ,หดหู่ใจ,เสียใจ,ช้ำใจ,เป็นไข้ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Heartsick and eyes Filled up with blue ♪*Heartsick and eyes Filled up with blue *
Heartsick and eyes Filled up with blue ♪* Heartsick and eyes Filled up with blue *
Heartsick and eyes filled up with blueHeartsick and eyes filled up with blue
Heartsick and eyes filled up with blue# Heartsick and eyes filled up with blue
* Heartsick and eyes filled up with blueHeartsick and eyes filled up with blue
Heartsick and eyes filled up with blue ♪Heartsick and eyes\ filled up with blue
* Heartsicknd eyes Filled up with blue *ด้วยสายตาอกหัก ซึมเศร้า
Heartsick, and eyes filled up with blueHeartsick, and eyes filled up with blue
Heartsick, and eyes filled up with blueด้วยนัยน์ตาเจ็บช้ำ โศกศัลย์
But every move Nanjo kun made towards Akie, and Akie's reaction, made me heartsick.แต่ทุกครั้งที่เห็นนันโจคุงเข้าหาอากิเอะ และท่าทางที่อากิเอะมีกลับไป มันทำให้ฉันปวดร้าวใจ
Heartsickandeyes filled up with blue~หัวใจที่เจ็บป่วยและดวงตา เต็มไปด้วยความเศร้า~

heartsick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartsick
Back to top