ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หยิ่งยโส*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หยิ่งยโส, -หยิ่งยโส-

*หยิ่งยโส* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยิ่งยโส (v.) be self-important See also: think highly of oneself Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง Ops. ถ่อมตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
contemptuous(คันเทมพฺ'ชุอัส) adj. น่าดูถูก,น่าชัง,น่ารังเกียจ,หยิ่งยโส,โอหัง. n., Syn. acornful ###A. respectful
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
fopn. คนหยิ่งยโสมาก,คนขี้โอ่,คนขี้แต่งตัว
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.
haugty(ฮอ'ทิ) adj. หยิ่งยโส,โอหัง,อวดดี,จองหอง,สูงส่ง., See also: haugtiness n., Syn. snobbish
hautrue(โฮเทอ) n. กิริยาท่าทางที่หยิ่งยโส,ความหยิ่งยโส
huff(ชัฟ) n. คนบ้านนอก,ชาวชนบท,คนขี้เหนียว adj. อ้วน,อ้วนกลม,ภูมิใจ,เต็ม ไปด้วยความหยิ่งยโส
huffish(ฮัฟ'ฟิช) adj. ขุ่นเคือง,ฉุน,ทะลึ่ง,หยิ่งยโส,โอหัง., See also: huffishly adv. huffishness n., Syn. irritable,insolent
overbearing(โอ'เวอะแบ'ริง) adj. ครอบงำ,ยกตนข่มท่าน,หยิ่งยโส,เผด็จการ,เอาชนะได้,คว่ำได้, See also: overbearingness n.
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
pontifical(พอนทิฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับองค์สันตะปาปา,หยิ่งยโส,คุยโว,ทะนง,พลการ, See also: pontificals เสื้อและสัญลักษณ์อื่นของpontiff
pontificate(พอนทิฟ'ฟะคิท) n. ตำแหน่งสังฆราช. vi. พูดจาหยิ่งยโส,พูดแบบวางท่าวางทาง,ทำหน้าที่สังฆราช
puffy(พัฟ'ฟี) adj. ท้วม,พอง,อ้วนฉุ,หยิ่งยโส., See also: puffily adv. puffiness n.
pup(พัพ) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส vi. คลอดลูกสุนัขหรือลูกสัตว์
puppy(พัพ'พี) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส, See also: puppyhood n. puppydom n. puppyish adj.
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
pursiness(เพอ'ซิเนส) n. ความหยิ่งยโสเนื่องจากความรวย,ความร้อนหรือกระสับกระส่าย
rooster(รูส'เทอะ) n. สัตว์ปีกตัวผู้,ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,คนที่หยิ่งยโส,คนที่โอหัง, Syn. cock
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
haughtiness(n) ความหยิ่งยโส,ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความถือตัว,ความโอหัง
haughty(adj) หยิ่งยโส,หยิ่ง,จองหอง,ถือตัว,ไว้ท่า,วางท่า,โอหัง
overweening(adj) หยิ่งยโส,อวดดี,จองหอง
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี
supercilious(adj) หยิ่งยโส,ทะนง,วางมาด,โอหัง,อวดภูมิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cardinal sin (n.) หนึ่งในบาปที่ร้ายแรง 7 ประการในศาสนาคริสต์ (หยิ่งยโส, ราคะ, อิจฉา, โมหะ, โลภ, ตะกละ, เกียจคร้าน)
arrogant man (n.) คนที่หยิ่งยโส
cocky (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant, overconfident
lofty (adj.) หยิ่งยโส See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง Syn. haughty
lordly (adj.) หยิ่งยโส See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering Ops. meek
overconfident (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant
overweening (adj.) หยิ่งยโส Syn. arrogant, haughty Ops. humble, meek
pontificate (vi.) พูดจาหยิ่งยโส See also: พูดจาแบบชอบวางท่า
rooster (n.) คนที่หยิ่งยโส Syn. arrogant man
sniffy (adj.) หยิ่งยโส See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง Syn. disdainful
superior (adj.) หยิ่งยโส See also: โอหัง Syn. disdainful, haughty, lofty, supercilious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
None whatever.ไม่มีอะไรเลย พวกเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่หยิ่งยโส เป็นชายหนุ่มที่ไม่น่าพึงพอใจ
Indeed, he has no improper pride. He is perfectly amiable.จริงๆ แล้ว เขาไม่มีความหยิ่งยโสที่ไม่เหมาะสมเลย เขาเป็นคนที่มีไมตรีจิตที่สมบูรณ์แบบ
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
Elyse, you think Matt is an arrogant jock who wears his penis on his forehead... just to gain the approval of his sociopathic brother.แอลลี่ คุณคิดว่าแมตต์หยิ่งยโส ใครอยากให้เขาโชว์เจ้าโลก เพื่อจะพิสูจน์ว่าได้เข้าร่วมกับสังคมของพวกคุณ
It was selfish, arrogant... obsessive.เห็นแก่ตัว, หยิ่งยโส หมกมุ่น
"Eleanor waldorf" sounds a bit uppity and new york-ish."เอลานอร์ วอลดอร์ฟ" ฟังดู หยิ่งยโสไปนิด และนิวยอร์คมากไปหน่อย
He's so rude and arrogant, isn't he?เค้าเป็นคนหยาบคาย และหยิ่งยโส ใช่มั้ย?
You have a membership to the Einstein Museum and an overbearing obsession with facial symmetry.เธอเป็นสมาชิก พิพิธภัณฑ์ไอน์สไตน์ และความหยิ่งยโส ด้วยใบหน้าที่ได้สัดส่วน
I always knew the Dark was selfish, but this shallow and vain even in the face of extinction?ฉันรู้มาตลอดว่าฝ่ายมืดเห็นแก่ตัว แต่โง่และหยิ่งยโสขนาดนี้ ถึงแม้ว่าเราใกล้จะสูญพันธุ์เลยเหรอ
Tell you what else I see -- a disgraced egomaniac who's playing an unorthodox game of "Capture the Flag."ผมยังเห็นอย่างอื่นอีก ศักดิ์ศรี ความหยิ่งยโส คนที่กำลังเล่นเกมส์นอกรีต ตามหาธง
The point I'm trying to make is that I am the most unpleasant, rude, ignorant and all-round obnoxious arsehole that anyone could possibly have the misfortune to meet.ถึงได้สร้างให้สร้างงานสร้างโอกาสให้กับครอบครัวโง่ๆ สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือ ผมเป็นคนที่ นิสัยไม่ดี หยาบคาย หยิ่งยโส และน่ารังเกียจ
She was gonna choose me over him, and he's an arrogant son of a bitch.หล่อนกำลังจะเลือกผม แทนที่จะเป็นเขา และเขาหยิ่งยโส ไอ้เลว
And I hate... arrogant men.และ... ฉันเกลียด... ผู้ชายที่หยิ่งยโส.
You know, that tall proud one.เธอก็รู้ คนที่ว่าหยิ่งยโสน่ะ
Men are either eaten up with arrogance or stupidity.ผู้ชายถูกครอบงำ ด้วยความหยิ่งยโสและความโง่เขลา
He's not proud. I was wrong. I was entirely wrong about him.เขาไม่ได้หยิ่งยโส หนูผิดเอง หนูคิดผิดเกี่ยวกับเขาทั้งหมด
That's how you feel proud.นายต้องเก็บความหยิ่งยโสเอาไว้ลึกๆนะ
"... insolent, arrogant, impudent,""... อวดดี จองหอง หยิ่งยโส"
Professional rock musicians who looked down upon their fans.นักดนตรีร็อคมืออาชีพ ที่มองแฟนๆ ของพวกเขาอย่างหยิ่งยโส
And this waitress was rude and superior.ฉันเจอพนักงานเสริฟที่หยาบคายและหยิ่งยโสหนะ
Imagine you're really...arrogant.ลองจินตนาการดูนะว่าเ้จ้า... ... เป็นคนที่หยิ่งยโส
It's not arrogance. Ignore him, he's an idiot.มันไม่ใช่ความหยิ่งยโสซักหน่อย อย่าไปสนใจ ไอ้หมอนี่มันโง่
Now that I realise you're not as arrogant as you sound.ตอนนี้ข้าคิดว่าท่านไม่ได้หยิ่งยโสเหมือนคำพูดท่าน
You still think I'm arrogant?เจ้าคิดว่าข้าหยิ่งยโส?
Very overbearing.หยิ่งยโสมาก เมอร์ลิน!
No, you arrogant...งั้นหรอ ไม่เลยคุณน่ะมันหยิ่งยโส
I wouldn't be so cocky if I were you, Dean.ฉันจะไม่หยิ่งยโสถ้าฉันเป็นนายนะดีน
No, I don't. That's your vampire arrogance.ไม่ ฉันเปล่า ความหยิ่งยโสของแวมไพร์ของนาย
Vanity is not cause for indictment.เราจะฟ้องร้องเรื่องความหยิ่งยโสไม่ได้
Hate most are, guys who are arrogant and brags a lot.เกลียดนักไอคนที่ หยิ่งยโสกับพวกคุยโว
So I'm going to go see her without any pride.ฉันจะลดความหยิ่งยโสของฉันเพื่อไปพบเธอ
It's an act stemming from his haughtiness in believing he's become a people's hero.มันเป็นการกระทำอันเนื่องมาจากความหยิ่งยโสของเขาที่เชื่อว่าประชาชนยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษพะยะค่ะ
Not with his mouth, but he said it, I'm assuming, telepathically.ไม่ได้มาจากปากทั่น แต่ว่าทั่นส่งโทรจิต ชั้นหยิ่งยโสในสันดาน
Even if Lee Yun Seong thinks highly of himself,ถึงแม้ว่าคุณลียูนซองจะเป็นคนหยิ่งยโส
She's an uncooperative, cocky, stubborn know-it-all.เธอเป็นคนที่หยิ่งยโส ไม่ให้ความร่วมมือ หัวแข็ง รู้ไปหมดทุกเรื่อง
Still pontificating.คุณพูดจาหยิ่งยโสไปนะ
Just because you're good at judo it doesn't mean you can be arrogant.คุณคิดว่าเก่งวิชายูโด แล้วทำเป็นหยิ่งยโสเหรอ
Pompous fools, muttering and posturing amongst themselves.หยิ่งยโส คบกันแต่พวกของตัวเอง
That might be why the female unsub is so vain.นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ อันซับผู้หญิงดูหยิ่งยโสนัก
Listen up, Launchies!เขาอยากส่งเสริมบิดาที่หยิ่งยโส แต่ไม่พอใจการขาดความเมตตาของบิดา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หยิ่งยโส*
Back to top