ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอ้อวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอ้อวด*, -โอ้อวด-

โอ้อวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ้อวด (v.) boast See also: brag, crow Syn. อวด, โม้, คุยโว
โอ้อวด (v.) boast See also: brag, gloat Syn. อวด, โม้, โว
โอ่อวด (v.) boast See also: brag Syn. โอ้อวด, อวด
English-Thai: HOPE Dictionary
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
ego tripn. การกระทำที่อวดดี,การกระทำที่โอ้อวด
ego-trip(เอก'โกทริพ,อี'โกทริพ) vi. โอ้อวด
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.
flaming(เฟลม'มิง) adj. ลุกไหม้,ลุกเป็นเพลิง,เร่าร้อน,บันดาลโทสะ,มีสีแดงจ้า,โอ้อวด., See also: lflamingy adv., Syn. blazing
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flashy(แฟลช'ชี) adj. เป็นแสงวาบ,โด่งดังชั่วประเดี๋ยว,หรูหรา,โอ้อวด., See also: flashily adv. flashiness n., Syn. showy
flatulent(แฟลท'ทิวเลินทฺ) n. ซึ่งทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,โอ้อวด,ยโส., See also: flatulence,flatulency n., Syn. pompous
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
frippery(ฟริพ'เพอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา,ของประดับราคาถูก, การโอ้อวด
fustian(ฟัน'ชัน) n. ผ้าฝ้ายหรือลินินสีแก่เนื้อหยาบ,ภาษาหรือคำพูดที่โอ้อวด,สิ่งทอสีแก่เนื้อหยาบ adj. ทำด้วยผ้าหรือสิ่งทอดังกล่าว,โอ้อวด,คุยโว,ไร้ค่า,ราคาถูก
gaudery(กอ'ดะรี่) n. การแสดงโอ้อวด,สิ่งที่หรูหรา
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish
harangue(ฮะแรง') n. คำพูดหรือข้อเขียนที่โอ้อวดและยืดยาด,การด่าว่า. vi.,vt. พูดยืดยาดและรุนแรง
high-soundingadj. โอ้อวด,ฟังดูใหญ่โต
magniloquent(แมกนิล'ละเควนทฺ) adj. โอ้อวด,อวดอ้าง,คุยโว,ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ.
mummery(มัม'เมอรี) n. การแสดงของmummer (ดู) ,พิธีหรือการแสดงที่แปลก ๆ หรือโอ้อวด
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
old-shoe(โอลด'ชู) adj. คุ้นเคย,ไม่โอ้อวด
ology(ออล'ละจี) n. วิชาการ,วิทยาการ,วิทยาศาสตร์,ทฤษฎี,คำโอ้อวด
ostensible(โอสเทน'ซะเบิล) adj. แสร้ง,โอ้อวด,เปิดเผยแก่คนทั่วไป,แน่ชัด,ชัดเจน., See also: ostensibility n. ostensibly adj.
ostentation(ออสเทนเท'เชิน) n. การโอ้อวด,การเอาหน้า,การแสดงออก, Syn. showiness
ostentatious(ออสเทนเท'เชิส) adj. โอ้อวด,เอาหน้า,ซึ่งแสดงออก, Syn. pretentious,boastful
overblown(โอ'เวอะโบลน) adj. มากเกินไป,พองเกินไป,โอ้อวด,. (ดอกไม้) บานเกินไป-v. กิริยาช่อง 3 ของ overblow
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก,ท่าทางโอ้อวด ,การโอ้อวด
panjandrumn. ผู้ยิ่งใหญ่,ท่าน,ผู้วางตัวโอ้อวด
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
prance(แพรนซฺ,พรานซฺ) vi.,n. (การ) (ม้า) ชูขาหน้าขึ้นทั้ง2ขา,ขี่ม้าอย่างสบาย,ไปอย่างแคล่วคล่อง,การขี่ม้าเดินโอ้อวด., See also: prancer n. prancingly adv.
prank(แพรงคฺ) adj. การล้อเล่น,การเล่นตลก,การเล่นพิเรน,การพูดตลก vi. แต่งตัวเสียหร,อวดโก้,แสดงโอ้อวด, See also: prankish adj.
sententious(เซนเทน'เชิน) adj. เต็มไปด้วยคติพจน์,เต็มไปด้วยสุภาษิต,เล่นสำนวน,ชอบสั่งสอน,เชิงเทศนา,เชิงปราชญ์,โอ้อวด., See also: sententiously adv. sententiousness n., Syn. pithy,terse,preachy,didactic
show(โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา
harangue(n) การพูดจ้อ,การพูดโอ้อวด,การด่าว่า
magniloquent(adj) โว,อวดอ้าง,โอ้อวด
ostensible(adj) ซึ่งแสดงให้เห็น,โอ้อวด,ชัดเจน
ostensibly(adv) อย่างเห็นได้ชัด,อย่างโอ้อวด
ostentation(n) การอวด,การแสดง,การโอ้อวด
overact(vt) แสดงท่ามากเกินไป,โอ้อวด,ทำเลยเถิด
pedantry(n) การอวดความรู้,การอวดภูมิ,การคุยโวโอ้อวด
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด
pretentious(adj) โอ้อวด,ที่อวดอ้าง,ที่อ้างสิทธิ์,ซึ่งทำท่า
quack(adj) ไม่รู้จริง,เก๊,กำมะลอ,โอ้อวด,หลอกลวง
sporty(adj) เหมือนนักกีฬา,โอ้อวด,สวยงาม,หรูหรา
tumid(adj) บวม,โอ้อวด,โอ่อ่า,คุยฟุ้ง
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว
vaunt(n) การคุยโว,การโอ้อวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombastic (adj.) โอ้อวด
flash (adj.) โอ้อวด Syn. showy, ostentatious
flaunt (vt.) โอ้อวด See also: โม้, คุยโต Syn. show off, brandish, vaunt Ops. hide, conceal
grandiloquent (adj.) โอ้อวด See also: ขี้คุย, ขี้โม้ Syn. pompous, boastful
grandiloquently (adv.) โอ้อวด See also: ขี้คุย
ostentatious (adj.) โอ้อวด See also: ขี้อวด Syn. showy, gaudy
raffish (adj.) โอ้อวด Syn. gaudy, rakish
showy (adj.) โอ้อวด See also: ชอบวางท่า, อวดตัว Syn. gaudy, ostentatious
tumid (adj.) โอ้อวด Syn. bombastic
turgid (adj.) โอ้อวด
backtalk (n.) การพูดโอ้อวด See also: การคุยโต, การคุยเขื่อง Syn. sass
boastfulness (n.) การโอ้อวด Syn. vainglory
boasting (n.) ความโอ้อวด See also: การคุยโต Syn. bombast
boasting (n.) การโอ้อวด Syn. flamboyance Ops. modesty, humility
conceitedly (adv.) อย่างคุยโม้โอ้อวด Syn. boastfully, pretentiously Ops. humbly, modestly
crow (vt.) คุยโอ้อวด See also: คุยโว, คุยโต
flash Harry (sl.) ชายหนุ่มที่โอ้อวดและมั่นใจในตนเองมากเกินไป
flaunt (n.) การโอ้อวด Syn. vaunt, parade
flaunter (n.) ผู้ที่ชอบโอ้อวด See also: ผู้ที่ชอบคุยโต
flourish (n.) การแสดงโอ้อวด See also: การโอ้อวด Syn. ostentatious display
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In addition to the indecent exposure wrap, he also had some lewd behavior,trespassing.นอกจากนิสัยที่สกปรก ก้าวร้าว โอ้อวด เขายังมีนิสัยแย่ๆ อย่าง ชอบบุกรุกอีกด้วย
Pompous person I've ever met.โอ้อวด ทะนงตนเป็นที่สุดเท่าที่ชั้นเคยเจอมา
My missus wouldn't wear a ring like that.เมียของฉันจะไม่สวมแหวน เช่นนั้น โอ้อวดที่คือ
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย
"Without any fanfare or publicity, the glasses or the milk or the ticket to the ballgame ... found their way into the child's pocket.""โดยไม่แสดงความโอ้อวด หรือทำการประชาสัมพันธ์..." "แว่นตา นมสด หรือตั๋วชมกีฬา..." "สามารถหาทางไปสู่กระเป๋าของเด็กได้"
Page 98, right? I read that too.ชั้นก็อ่านมา ถ้าจะมาโอ้อวดกันก็ต้อง
After all, the son of a brain doctor doesn't need to impress anybody now, does he?ยังไงซะ ลูกชายหมอใหญ่อย่างนั้น คงจะไม่ต้องโอ้อวดใคร ใช่มั้ย
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง
Out and flaunting it are two different things.เปิดเผยกับโอ้อวดมันไม่เหมือนกัน
Only the brainless waste money on useless things like that and bragใครเสียเงินซื้อไปต้องปัญญาทึบแน่เลย มันเป็นการโอ้อวดกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนั้น
We find dissipation wild enough to glut the imaginings of a Hottentot braggadocio.ยิ่งกว่าพวกที่อยู่ในฮอทเตนทอตซะอีก เอาแต่โอ้อวดคนอื่น
Not for pranks!แล้วใช้ไปในทางที่ถูก ไม่ใช่เอาไว้โอ้อวด
So muffy mcdonough's been braggingดังนั้นมัฟฟี่ แมคโดนอจกำลังถูกโอ้อวด
Before everyone here, I have nothing to boast about.ต่อหน้าทุกๆคนที่นี่, ผม.. ไม่มีอะไรจะโอ้อวด.
Yeah, they're showing off.ใช่ พวกเขากำลังโอ้อวดน่ะ
I don't want to brag, but i'm somewhat of an expert.ฉันไม่ได้โอ้อวด แต่ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญ
So you really think the sight of Olivia in fake fangs reciting stilted dialogue is gonna be a deal breaker, don't you?นายคิดว่า ภาพโอลิเวียร์ ใส่เขี้ยวปลอม บทสนทนาโอ้อวด ทำให้เกิดความแตกแยกได้มั้ย
That's big talk for a woman standing in an orange jumpsuit with blisters on her feet.นั่นมันก็แค่คำโอ้อวดของผู้หญิงชุดส้มที่เท้าเต็มไปด้วยแผลพลุพองอย่างเธอ
The defendant Alex Turner Jung may be a sophomoric 1 8 year-old teen, but for the simple reason of enjoyment, he has slain a human being.จำเลย อเล็กซ์ เทอร์เนอร์ จุง เด็กหนุ่มอายุ 18 ที่ อาจทำไปเพราะความโอ้อวด ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพื่อความสนุก ทำให้เขาฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม
Well, that was your first mistake....ที่พวกเราไม่ได้มองว่าเป็น พวกหมอที่ชอบคุยโม้โอ้อวด
You know, try and get inside their head before a big game, pull little pranks to intimidate them.พยายามโอ้อวด ให้พวกเขากลัว
Hey, I may have overstated the, uh, power of your face.เฮ้ ฉันอาจจะพูดโอ้อวดจนเกินไป เอ่อ เบ่งอำนาจต่อหน้านาย
She needs constant recognition, needs to exaggerate her accomplishments.เธอต้องการเป็นรับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง ต้องการโอ้อวดความสำเร็จของเธอ
Well, I love Gaby, but for years, she has been flaunting how much they spend on her house and her car and her jewelry.เอ่อ ฉันก็รักแกบบี้นะ แต่ว่าหลายปีมานี้ เธอเอาแต่โอ้อวดว่าใช้เงินแต่งบ้านไปมากแค่ไหน ทั้งรถ ทั้งเครื่องประดับ
But why would she flaunt her special skills?อ๋อ นั่นเป็นเหตุผลที่เธอโอ้อวด พลังพิเศษของเธอ?
Still better than acting aloof and showing off your pedigree, to then have one affair after the other behind people's back.ก็ยังดีกว่าทำตัวไม่สนอะไร แล้วโอ้อวดสายเลือดสูงศักดิ์ของตัวเองไปวันๆ มีคนหนึ่งอยู่แล้ว แต่กลับซ่อนอีกคนไว้
Words are, in my not so humble opinion are most inexhaustible source of magic.คำต่างๆในความเห็นที่โอ้อวดของฉัน... ...เป็นเหมือนกับเวทย์มนต์ที่ไม่มีวันจะจบสิ้น
It's his pomposity.เป็นความโอ้อวดต่างหาก
We know he exhibits, nay, flaunts proudly obvious symptoms of over half a dozen disorders you wouldn't wish on your worst enemy's pets.รู้ว่าเขาโอ้อวดตัวเองสุดๆ เป็นอาการชัดเจนของโรคกว่าครึ่งโหล ที่เกี่ยวกับความผิดปกติ ที่คุณไม่อยากให้เกิดกับสัตว์เลี้ยงของคุณ
Well, Carlos is always bragging about you, so I started asking around.คืองี้ คาร์ลอสมักจะพูดโอ้อวดถึงคุณบ่อยๆ
Don't get cocky. We'll be listening.ถ้าไม่มีการโอ้อวด เราจะฟัง
This guy's a skilled forger, safe cracker, lots of panache, and he's only 20 years old.หมอนี่เป็นนักปลอมมีฝีมือ เป็นนักสเดาะเซฟ คุยโม็โอ้อวด และ อายุแค่ 20 ปี
Word is he talks the talk, so to speak the speak.ลือกันว่าเขาไปคุยโต ไปคุยโม้ ไปโอ้อวด
You did worry too, and now you're just bluffing.เจ้าก็กังวลเหมือนกัน และตอนนี้เจ้าได้แต่คุยโอ้อวด
Surviving your fascist shop teacher... who needs to put kids down to feel big."การเอาชีวิตรอดจากครูนักเผด็จการ ผู้ชอบข่มนักเรียนเพื่อโอ้อวดตัวเอง
I think it's very important for you to see firsthand all this infighting over money has been just so wildly exaggerated by the press.สำหรับคุณที่จะเห็นการต่อสู้ด้วยตัวเอง มากกว่าการใช้เงิน แค่ลำพองและโอ้อวดด้วยการกดปุ่ม
I mean, it's unfortunate Tessa was dumb enough to flash her money around East Harlem, begging to get robbed, but it's not my fault.ผมหมายถึง โชคร้ายที่เทสซ่าโง่พอ ที่จะโอ้อวดเงินของเธอ ไปทั่วอีสต์ ฮาร์เลม ขอร้องให้ถูกปล้น แต่นั่นไม่ใช่ความผิดผม
He thinks he can have a human, flaunt it in our face?เขาคิดว่าจะเอามนุษย์ มาโอ้อวดต่อหน้าเราได้งั้นเหรอ
I might have exaggerated my position in regards to the boat.บางทีฉันอาจจะโอ้อวดมากเกินไปหน่อย เกี่ยวกับเรือ
That's not an exaggeration, it's a lie.มันไม่ใช่คำคุยโตโอ้อวด มันเป็นคำพูดโกหก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอ้อวด
Back to top