ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gaudy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gaudy*, -gaudy-

gaudy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gaudy (adj.) ฉูดฉาด (แต่ไร้รสนิยม) See also: หรูหรา Syn. garish, flashy Ops. tasteful, muted
English-Thai: HOPE Dictionary
gaudy(กอ'ดี) adj. หรูหรา,ฉูดฉาด,บาดตา,ขี้โอ่,โอ้อวด.n. งานเลี้ยงฉลองอย่างเอิกเกริก, See also: gaudily adv. gaudiness n., Syn. showy,flashy,garish
English-Thai: Nontri Dictionary
gaudy(adj) ฉูดฉาด,ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ้อวด,บาดตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, what about the garish socks and the gaudy tie?แล้วความฉูดฉาดพวกนั้นล่ะ ถุงเท้ากับไทด์ไร้รสนิยม
They are shaping me into something gaudy something lethal.เค้าตัดแต่งผมให้ดูรุนแรง... ... ดูมหากาฬ
But I will not wear that gaudy orange. I will not.แต่ฉันจะไม่ใส่สีส้มฉุดฉาด ฉันจะไม่
The gaudy ring on your finger--แหวนฉูดฉาดบนนิ้วของคุณ...
Mr. Escandarian was in the neighborhood to look at that gaudy Mediterranean two blocks up.คุณอิสเเคนเดเรียนเคยอยู่ในย่านใกล้เคียง มาดูบ้านเมดิเตอร์เรเนี่ยนหรูหราสองบล๊อคถัดไปจากบ้านหลังนี้
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส)
Sometimes a bit gaudy...บางครั้งก็ฉูดฉาดเล็กน้อย...
This dress is too gaudyชุดนี้มันดูฉูดฉาดเกินไป
Come on, it's too gaudy.ดูนี่สิ.. มันดูฉูดฉาดบาดตาจังเลย
We won't fly there in the space shuttle or drive in some gaudy, tacky limo.เราจะไม่บินไปอะไรเทือกนั้น หรือขับรถยาวๆหรูๆ
How's this? Not too gaudy?ชุดนี้เป็นไง เว่อร์ไปไหม

gaudy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花哨[huā shao, ㄏㄨㄚ ㄕㄠ˙, 花哨] garish; gaudy
花不棱登[huā bù léng dēng, ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄥˊ ㄉㄥ, 花不棱登 / 花不稜登] gaudy; repulsively colored

gaudy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
けばけば[, kebakeba] (adv,n,vs) (on-mim) gaudy; garish
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
どぎつい[, dogitsui] (adj-i) gaudy; loud; garish; violent; harsh
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
毳々しい;毳毳しい[けばけばしい, kebakebashii] (adj-i) (uk) gaudy; showy; garish; loud
派手[はで, hade] (adj-na,n) showy; loud; gay; flashy; gaudy; (P)
煌びやか(P);綺羅びやか[きらびやか, kirabiyaka] (adj-na) gorgeous; gaudy; dazzling; gay; (P)
絢爛[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech)
諄い[くどい, kudoi] (adj-i) (1) (uk) verbose; importunate; wordy; repetitious; long-winded; (2) heavy (taste); gaudy; loud; greasy; (P)
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy

gaudy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
กาววาว[adj.] (kāowāo) EN: flashy ; gaudy FR:
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
ผีเสื้อบารอนเขียวแดงธรรมดา[n. exp.] (phīseūa bār) EN: Common Gaudy Baron FR:

gaudy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
farbenprächtig; knallig; sehr bunt; auffällig bunt {adj} | farbenprächtiger; knalliger | am farbenprächtigsten; am knalligstengaudy | gaudier | gaudiest
Harlekinbartvogel {m} [ornith.]Gaudy Barbet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gaudy
Back to top