ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เศร้าหมอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เศร้าหมอง*, -เศร้าหมอง-

เศร้าหมอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เศร้าหมอง (v.) sadden See also: be gloomy, depress, sorrow, grieve Syn. หมองมัว Ops. สนุกสนาน, ร่าเริง, สดใส, มีชีวิตชีวา
English-Thai: HOPE Dictionary
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
blues(บลูซ) n. ความเศร้าหมอง,เพลงบลูของคนผิวดำในอเมริกา
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ
dun(ดัน) adj. เกี่ยวกับสีน้ำตาลมืด,มืด,มืดมน,เศร้าหมอง. n. สีน้ำตาลมืด,ม้าสีน้ำตาลมืดที่มีแผงคอและหางสีดำ.
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
jeremiad(เจอระไม'แอด) n. ความเศร้าหมอง,การโอดครวญ,ความโทมนัส, Syn. lamentation
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor
English-Thai: Nontri Dictionary
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dour (adj.) เศร้าหมอง See also: เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, หดหู่ใจ Syn. gloomy, depressed, cheerless
gloomy (adj.) เศร้าหมอง See also: หมองหม่น, เศร้าสร้อย, สิ้นหวัง Syn. sad, depressed Ops. joyful
afflictive (adj.) ที่เป็นเหตุให้เจ็บปวดหรือเศร้าหมอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ain't but one kind of blues.ไม่แต่ชนิดหนึ่งของความเศร้าหมอง...
Love sometimes will leave you feeling sad and blue.ความรักบางครั้ง\\คุณกำลังรู้สึกว่าเสียใจ และ เศร้าหมอง
I'm talking about the blues!ฉันกำลังพูดถึงความเศร้าหมอง!
The sadness of her slowly going to a place I couldn't reach... were coming back with the memories.ความเศร้าหมองของเธอค่อยๆ จมลงสู่ที่ที่ผมเอื้อมไม่ถึง และกำลังจะกลับมาพร้อมกับความทรงจำ
He must be going through some...มันเป็นเรื่องของจิตใจที่เศร้าหมอง...
Here's to Joel, he's so blueนี่สำหรับโจเอล.. ผู้เศร้าหมอง
Look sad, while staring at the stone.ฉันเศร้าหมอง ยามเมื่อมองก้อนหิน
I ain't in the mood tonight, little girl.ฉันไม่ได้เศร้าหมองในคืนวันนี้ สาวน้อย
It's just... it's gonna make you bitter and miserable,มันจะทำให้คุณขมขื่นและเศร้าหมอง
That craps your soul,สิ่งที่เศร้าหมองก็คือจิตวิญญาณของท่าน
You're trying to destroy Christmas because you blame your sadness on it.คุณกำลังพยายามทำลายวันคริสต์มาส เพราะคุณโทษที่มันทำให้คุณเศร้าหมอง
A world with no tears or sadness.โลกที่ไม่ีน้ำตา ไม่มีความเศร้าหมอง
Why has your face become so clouded?ทำไมหน้าเจ้าถึงเศร้าหมองอย่างนี้
But the kingdom was turned into icy despair, and the queen realized... if she wanted to remain the most beautiful woman on the land...อาณาจักรกลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมองเย็นชา พระราชินีเริ่มตระหนักว่า ถ้าทรงอยากจะสวยที่สุดในแผ่นดินแล้วละก็...
That whole mopey sheen was just gone.ประกายความเศร้าหมองหายไปแล้ว
I'll sing a sweet serenade whenever you're feeling sad.ยามใดเธอเศร้าหมอง จะขับขานทำนองหวานปลอบขวัญ
Don't look so sad, Shingen.อย่าดูเศร้าหมองขนาดนั้น ชิงเก็น
I'm sorry. I didn't mean to come across all gloomy.ผมขอโทษ ผมไม่ได้ตั้งใจ จะเล่าเรื่องเศร้าหมองแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เศร้าหมอง
Back to top