ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เช่นกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เช่นกัน*, -เช่นกัน-

เช่นกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เช่นกัน (adv.) also See also: as well, too, likewise, alike Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
memory unitหน่วยความจำหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เมื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว เครื่องอ่านก็จะนำข้อมูลที่อ่านได้ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำนี้ แล้วจะเรียกมาใช้ในเวลาที่ต้องการ ข้อความหรือข้อมูลที่นำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วไม่ว่าจะนำมาใช้สักกี่ครั้งกี่หน ก็จะยังคงเป็นอยู่อย่างเดิม แต่ถ้าข้อมูลอื่นถูกอ่านทับเข้าไป ข้อมูลเก่าจะถูกลบไปทันที หรือถ้าไฟดับ ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยความจำก็จะหายไปหมดเช่นกัน คอมพิวเตอร์จะทำงานได้ดี หรือมีประสิทธิภาพมากหรือน้อย ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยความจำนี้มากกว่าอย่างอื่น สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ เราเรียกหน่วยความจำนี้ว่า ชิป (chip) ซึ่งใช้เป็นที่เก็บข้อมูล แบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ ประเภทอ่านได้อย่างเดียว เรียกว่า "รอม" (ROM หรือที่ย่อมาจาก read-only memory) ซึ่งเก็บคำสั่งประเภทที่เครื่องต้องปฏิบัติตามทันที เช่น ไบออส (BIOS) ข้อมูลในนั้นจะไม่มีวันลบหายแม้ว่าจะปิดเครื่อง ส่วนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า "แรม" (RAM หรือที่ย่อมาจาก random access memory) หน่วยความจำแรมนี้ใช้เก็บโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่กำลังจะใช้งาน เมื่อปิดไฟที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่อยู่ในแรมจะหายไปหมด และหากเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่ ต้องการจะใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลใด ก็จะต้องบรรจุ (load) โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลนั้นมาเก็บไว้ในแรมก่อน จึงจะทำงานต่อไปได้ สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว ยิ่งแรมมีขนาดใหญ่เท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีประสิทธิภาพเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หน่วยความจำที่กล่าวถึงนั้นเป็นหน่วยความจำที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เรายังมีหน่วยเก็บข้อมูลที่อยู่นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย หน่วยความจำนอกเครื่องนี้ เราเรียกว่า หน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) ซึ่งหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง เป็นต้นว่า จานบันทึก แถบบันทึก หน่วยความจำเหล่านี้ ไฟดับข้อมูลก็ยังอยู่
off-lineนอกสายไม่เชื่อมตรงถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายความว่า ไม่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์อื่นใดเลย ถ้าใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์ ก็หมายความว่าไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เช่นกัน ดู on line เปรียบเทียบ
small capsตัวใหญ่ขนาดเล็กหมายถึง ตัวพิมพ์ตัวใหญ่ที่มีขนาดเล็กกว่าธรรมดา ตัวแรกของคำจะเป็นตัวใหญ่ขนาดปกติ เรียกว่า initial caps ตัวถัดมาจะเป็นตัวใหญ่เช่นกัน แต่มีขนาดเล็กกว่า ถ้าขนาดเท่ากันหมดจะใช้ว่า all caps ลองดูตัวอย่างTHE STUDENT IS COMING BACK HERE.
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
random access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยสุ่มเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการสุ่ม การเข้าถึงโดยสุ่มหมายถึง การเข้าถึงหน่วยความจำทุกจุดได้ โดยใช้เวลาในการเข้าถึงเท่ากันหมด ไม่ต้องตั้งต้นใหม่ทุกครั้งแล้วรอไปตามลำดับ (อย่างแถบบันทึกหรือเทป) หน่วยเก็บในที่นี้หมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ วัดขนาดกันเป็นกิโลไบต์ หรือเมกะไบต์ ทำงานได้รวดเร็วมาก แต่เมื่อปิดไฟ ข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมด นอกจากนั้นยังหมายถึงจานบันทึก ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลเท่ากันหมดเช่นกัน
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
as(adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน
such(adj) เช่นกัน,เช่นนั้น,เช่นนี้,ดังนั้น,จริงๆ,แท้ๆ
suchlike(adj) เช่นนั้น,เช่นนี้,เหมือนกัน,เช่นกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Spontaneous fissionฟิชชันเกิดเอง, การแบ่งแยกนิวเคลียสที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุ้นจากภายนอก ไอโซโทปของธาตุหนักหลายชนิดสลายตัวในลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ เช่น แคลิฟอร์เนียม-252 เฟอร์เมียม-257 และ ไอน์สไตน์เนียม-255 วัสดุเกิดฟิชชันได้ทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการนี้ได้เช่นกันเป็นบางครั้ง
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการเนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A,B,C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1,2,3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
also (adv.) เช่นกัน See also: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย Syn. too, likewise
either (adv.) เช่นกัน See also: ด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน
same to you (idm.) ขอให้คุณได้ด้วยเช่นกัน
That makes two of us. (idm.) ฉันก็เช่นกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a pleasure to meet you tooดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน
I didn't deserve it, eitherฉันไม่สมควรได้รับมันเช่นกัน
What other people can do, you can do itสิ่งใดที่คนอื่นทำมันได้ เธอก็ทำได้เช่นกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't know that Willow John was looking to the Dog Star, too, and talking with Granma and Granpa.ผมไม่รู้ว่า วิลโล่ล์ จอห์น ก็กำลังมองดาวสุนัข เช่นกัน และกำลังพูดกับย่าและปู่
You, too, boomer. Thank you.นาย เช่นกัน ตากล้อง ขอบคุณ
Have fun. I will.- เช่นกัน เที่ยวให้สนุกนะ
Hello to you too, lover. - Long time no see.สวัสดี เช่นกัน ไม่ได้เจอกันนาน ดับบุหรี่ซะ
And you're either on the dark side or you're on the side of the light.และ นายก็อยู่ในด้านมืด เช่นกัน หรือ นายอยู่ในด้านแสงสว่าง
Good to see you, kate. You, too, james.ดีใจที่ได้เจอคุณ,เคท \ เช่นกัน เจมส์
♪ and no religion, too ♪# และไม่มีศาสนา เช่นกัน #
~~ but you're pretty messed up, too ~~# แต่เธอก็ทำพัง เช่นกัน #
"Nice to see you, too, Lou." Fuck you, Jacob." ยินดีที่พบคุณ เช่นกัน ลู" บ้าเอ้ย เจคอบ
I, too, have encountered great disappointment, but in my eyes, you will always be one of the greats.ฉัน เช่นกัน รู้สึกผิดหวังอย่างยิ่ง แต่ในสายตาฉัน คุณจะเป็นหนึ่งในคนที่ยอดเยี่ยม
Not the first time, either. Since the accident.และก็ไม่ใช่ครั้งแรก เช่นกัน นับแต่เหตุอุบัติเหตุนั้น
You don't know anything about Alice, either. She's kind.คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ อลิซ เช่นกัน เธอมีรูปแบบ
Nice to see you, too, Jessie.ดีใจที่เจอเธอที่นี่ เช่นกัน เจสซี่
Uh, yeah, you too. It's Mike.ครับ เช่นกัน ผมชื่อไมค์
Pleasure to meet you, too, Your Majesty.ยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบท่าน เช่นกัน พระราชา
I have never been either, but that was before I saw Tara baking like a goddamn rotisserie.ฉันก็ไม่ เช่นกัน แต่นั่นมันก่อนหน้าที่ฉันจะเห็นทาร่า ทุรนทุรายอย่างนั้น
Ms. Mooney, we need your help.- เช่นกัน คุณมูนนี่ เราต้องการให้คุณช่วย
Can you believe corporate raised the price in the vending machine again?- เช่นกัน บริษัทขึ้นราคา
You too. Thank you for seeing me on such short notice.เช่นกัน ขอบคุณที่ให้ผมเข้าพบอย่างกะทันหัน
Pleasure meeting you. Carly's told me a lot about you.เช่นกัน คาร์ลลี่บอกผมเรื่องคุณเยอะเลยละ
Either way, you gets no more of this.เช่นกัน นายจะไม่ได้อะไรไปมากกว่านี้แล้ว
Likewise. These are Agents May and Ward.เช่นกัน นี่เจ้าหน้าที่เมย์และวอร์ด
Just as well. I have some stalking to do.เช่นกัน ผมก็มีงานที่ต้องไปซุ่มทำ
My pleasure. I really enjoyed your speech.เช่นกัน ผมชอบคำสุนทรพจน์คุณนะ
Like I said, I just hope that she makes a full recovery, and I know that my daughter feels the same way.เช่นกัน ผมหวังว่า เธอจะกลับเป็นปกติเหมือนเดิม และผมรู้ว่าลูกสาวผม ก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
Either way I can't pretend that whatever I'm looking for,เช่นกัน ผมไม่สามารถเสเสร้ง ว่าผมไม่ได้มองหามัน
Night. [Clatter] [Blade stabs]เช่นกัน มันไม่สามารถไขปริศนาได้หรอก
Oh well, you too. It's nice to meet you, Ben.เช่นกัน ยินดีที่ได้เจอคุณ เบน
You too. Good nightเช่นกัน ราตรีสวัสดิ์
Likewise, master windu.เช่นกัน อาจารย์วินดู ทางหนีของพวกเรา
You, too, Agent Bartowski.เช่นกัน เจ้าหน้าที่บาทวอสกี้
You too. You're a very lucky man.เช่นกัน เธอโชคดีมากเลยนะ
Me too. We need to talk.เช่นกัน เฮ้ เราต้องคุยกันหน่อย
As do I, but... It doesn't matter.เช่นกัน แต่ไม่เป็นไรหรอก
I'm majoring in musical theater. Me, too.เช่นกัน โบรดี้ เวสตั้น
Like you, I know what it's like to lose family.เช่นกัน, ฉันรู้ว่าอะไรทำให้ฉันต้องเสียครอบครัวไป
Also, after serious thinking, I think you're right.เช่นกัน, หลังจากที่คิดแล้วฉันคิดว่าเธอถุูก
My pleasure, SJ. Could be sure, buddy.เช่นกันSJ มั่นใจได้เลยเพื่อน
Maybe I can get your medical opinion on this though.เช่นกันกับงานส่วนใหญ่ของผม กฎเกณฑ์ทางฟิสิกซ์ ยากที่จะประยุกต์
It is great to finally meet one of Carina's family.เช่นกันครับ กับหนึ่งในครอบครัวของคารีน่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เช่นกัน
Back to top