ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เงียบขรึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เงียบขรึม*, -เงียบขรึม-

เงียบขรึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงียบขรึม (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
English-Thai: HOPE Dictionary
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
staid (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, สงบ, มั่นคง, สุขุม Syn. sedate, calm, stable, solemn Ops. capricious, unstable
taciturn (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด Syn. quiet, silent, uncommunicative
uncommunicative (adj.) เงียบขรึม See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved Ops. communicative, communicatory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She said he's quiet and submissive.เธอบอกว่าเขาเป็นเด็ก เงียบขรึม และว่าง่าย
She is violent, uncommunicative, and I'm worried...เธอมีท่าทีรุนแรง เงียบขรึม \ และผมกังวลว่า...
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร
But it was hardness, not gentleness that kept him silent.แต่หากเป็นความกร้าวแกร่ง มิใช่ความอ่อนโยน ที่ทำให้เด็กชายเงียบขรึม
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า
I mean this strong, silent thing of yours. It's crap. I'm over it.ฉันหมายถึง การที่นายทำตัวเงียบขรึมแบบนี้ มันห่วยแตกสิ้นดี ฉันเบื่อแล้วนะ
He was quite a businessman.เขาเป็นนักธุรกิจผู้เงียบขรึม
Unsociable Iwase-san!และนี่ก็คือการสัมภาษณ์อิวาเสะซัง ชายหนุ่มที่เงียบขรึมและไร้มนุษย์สัมพันธ์
When I first met Mr. Riddle, he was a quiet albeit brilliant, boy committed to becoming a first-rate wizard.ครั้งแรกที่ฉันพบ คุณริดเดิ้ล เขาเงียบขรึม แต่ฉลาดมาก แทบจะเรียกได้ว่า เป็นอันดับต้นๆ ของผู้วิเศษ
Well, just like a young girl, he's quite pretty.เค้าเหมือนสาวน้อย ผู้เงียบขรึมและสง่างาม
After he arrived here, he didn't speak much.ถึงแม้จะมาถึงที่นี่แล้ว เขาก็ยังเป็นคนเงียบขรึม
You're the strong, silent type. Huh? Well, I like that.คุณนี่เป็นคนที่เงียบขรึมจริงๆนะคะ ฉันชอบแบบนั้นนะ
I don't have your talents, I can't see into other people's hearts, but you're different today, you're quiet.ข้าไม่มีพรสวรรค์อย่างเจ้า ข้าอ่านใจคนไม่เป็น แต่วันนี้เจ้าไม่เหมือนอย่างที่เคย เอาแต่เงียบขรึม
Jesus, I'm stone-cold sober now.พระเยซูฉันหินเย็นเงียบขรึมขณะนี้
Luke went from Mr. popular to lone-wolf-hermit boy.ลุคเปลี่ยนไปจากนายป๊อบปูล่าไปเป็นเด็กชายผู้เงียบขรึม
This smell alone is enough to make her gag.ความรู้สึกโดดเดี่ยวมีมากพอ ทำให้เธอเงียบขรึม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เงียบขรึม
Back to top