ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระคาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระคาย*, -ระคาย-

ระคาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระคาย (v.) irritate See also: itch Syn. เคือง
ระคาย (adj.) itchy See also: irritating Syn. คัน
ระคาย (v.) irritate See also: annoy, be sore Syn. รำคาญ
ระคายตัว (v.) be irritated See also: have/feel an itch, itch, feel itchy
ระคายเคือง (v.) irritate See also: itch Syn. เคือง, ระคาย
English-Thai: HOPE Dictionary
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
ammoniac(อะโม' นิแอค, แอม' โมไนอะคัม) n. ยาง (gum resin) จากต้น Dorema ammoniacum ใช้เป็นยาขับเสมหะและต้านการระคายเคือง (gum ammoniac)
bland(แบลนดฺ) adj. นิ่มนวล,อ่อนโยน,บรรเทา,ไม่ระคายเคือง,ไม่กระตุ้น,ไร้อารมณ์,อุเบกขา,ขาดรสชาติ,ธรรมดา ๆ, See also: blandness n., Syn. mild
canker(แคง'เคอะ) {cankered,cankering,cankers} n. ปากเปื่อย,โรคเท้าม้าเน่า,สิ่งกัดกร่อน,สิ่งทำลาย,สิ่งระคายเคือง,ตัวเพลี้ย,ตัวหนอนทำลายพืช vt. ทำให้เน่าเปื่อย,เป็นโรคเนื้อเยื่อเน่าเปื่อย,ค่อย ๆ ทำลาย,ทำให้เลวหรือเสีย., See also: cankerous adj. คำที่มีค
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
counterirritant(เคาเทอะเออ'ริเทินทฺ) n. ยาบรรเทาหรือระงับอาการระคายเคือง adj. ซึ่งต้านอาการระคายเคือง
craw(ครอ) n. ถุงลมหรือกระเพาะของแมลงหรือนกหรือไก่,กระเพาะสัตว์ -Id. (stick in someone's craw ทำให้รับได้ยาก,เป็นที่ระคายเคือง)
demulcent(ดิมัล'เซินทฺ) adj. ซึ่งบรรเทาอาการระคายเคือง
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
irk(เอิร์ค) vt. รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้รำคาญ, Syn. upset,annoy,vex
irritable(เออ'ริทะเบิล) adj.ไวต่อการกระตุ้น,สนองการเร้าได้ง่าย,โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,ระคายเคือง, See also: irritableness n. irritably adv., Syn. susceptible,sensitive
irritant(เออ'ริเทินทฺ) adj. ซึ่งระคายเคือง,ไวต่อการกระตุ้น,ซึ่งทำให้ระคายเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ระคายเคืองหรือฉุนเฉียว,สิ่งกระตุ้น,สิ่งรบกวน., See also: irritancy n., Syn. provoking
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
irritation(เออริเท'เชิน) n. การทำให้ระคายเคือง,การยั่วโทสะ,การกวนประสาท,การทำให้ฉุนเฉียว,ความระคายเคือง,การอักเสบ
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
nettlesome(เนท'เทิลโซม) adj. ซึ่งทำให้ระคายเคืองหรือคัน โกรธง่าย,โมโหง่าย,ยั่วยุได้ง่าย
rasp(ราสพฺ,แรสพฺ) vt.,vi. ถูด้วยตะไบหยาบ,ขูด,ครูด,ทำให้ระคายเคือง,เกิดเสียงการถูกด้วยตะไบที่หยาบ, See also: rasper n. raspish adj., Syn. grate
rile(ไรลฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,กวนให้ขุ่น, Syn. irritate,vex,roil
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
sore(ซอร์) adj. ปวด,เจ็บปวด,เจ็บแสบ,เจ็บใจ,ระทมทุกข์,อุ่นใจ,โกรธแค้น,ทำให้ระคายเคือง,รุนแรง,อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด,เรื่องเจ็บปวด,แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation,lesion,bruise
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
vex(เวคซฺ) vt. ทำให้ระคายเคือง,รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ทุกข์,ทำให้กลุ้มใจ,ทำให้หัวเสีย,ถกเถียง,ทะเลาะ., See also: vexingly adv. vexer n.
vexation(เวคเซ'เชิน) n. การรบกวน,การก่อกวน,การทำให้ทุกข์,การทำให้ระคายเคือง,สิ่งที่รบกวน,สิ่งที่ก่อกวน., Syn. chagrin,trouble
vexatious(เวคเซ'เชิส) adj. รบกวน,ก่อกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ทุกข์,ไม่สงบสุข., See also: vexatiously adv., Syn. harassing
English-Thai: Nontri Dictionary
bland(adj) สุภาพ,นิ่มนวล,อ่อนโยน,ไม่ระคายเคือง
irritable(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,หงุดหงิด,ระคายเคือง
irritant(adj) ซึ่งทำให้โกรธ,ซึ่งระคายเคือง
irritation(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความระคายเคือง
vex(vt) รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ก่อกวน
unvexed(adj) ไม่ถูกรบกวน,ไม่ระคายเคือง,ไม่เป็นทุกข์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abirritant๑. สารบรรเทาระคาย๒. -บรรเทาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
demulcentยาบรรเทาระคาย [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irritantยาระคาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noxious๑. -ระคาย๒. -รบกวน๓. -ให้โทษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]
Irritant Substancesสารก่อระคาย [การแพทย์]
Irritatingกระตุ้นให้ความระคายเคือง [การแพทย์]
Irritationภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน [การแพทย์]
Mechanicalการใช้ผ้าถูหน้าแรงๆ, ระคายเคืองโดยตรง, พลังงานกล, เมคานิคอล [การแพทย์]
PM-10 ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน )ฝุ่นขนาดเล็ก (มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ) ที่แขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน เนื่องจากมีความเร็วในการตกตัวต่ำ โดยทั่วไปมีแหล่งกำเนิดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ธรรมชาติ เช่น เขม่าควันจากไฟป่า กิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม มีผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง ทำลายพื้นผิวของวัสดุและสิ่งก่อสร้าง หากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์จะก่อให้เกิดการระคายเคืองและทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น และจะสะสมจนประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritant (adj.) ซึ่งทำให้ระคายเคือง See also: ที่ทำให้เกิดอาการคัน
irritate (vi.) ทำให้ระคายเคือง See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน Syn. rub, pain Ops. ease, soothe
irritation (n.) การระคายเคือง
mustard plaster (n.) แผ่นปลาสเตอร์ซึ่งใส่ผงมัสตาร์ดช่วยลดการระคายเคือง
scratching (adj.) ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง See also: เสียดสี Syn. abrasive, gritty
scratchy (adj.) ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง See also: เสียดสี Syn. abrasive, gritty, scratching
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mere annoyances.ระคายนิดหน่อยเท่านั้นแหละ
Sorry. Irritating little sod. I'm quite fond of him really.สดเล็ก ๆ น้อย ๆ เกิดการระคายเคือง ผมค่อนข้างรักเขาจริงๆ
It's something about the wax and the salt water. lt irritates them.มันน่าจะเกี่ยวกับแว๊กซ์กับน้ำเกลือ มันค่อนข้างระคายเคือง
There were bugs in the garden Didn't have a clueนั่นพวกแมลงในสวน ที่ไม่ระแคะระคาย
How is it you don't have a clue who you were before you came to us, but you can remember all that?เธอไม่ระแคะระคายเลยรึ ว่าเธอเป็นใครก่อนมาอยู่กับเรา แต่เธอจำทุกอย่างได้ไหมล่ะ?
Please, I... Just...จะไม่มีใครระแคะระคายเรื่องนี้
No, I just got some exfoliating cream in my eye.เปล่า ข้าแค่ระคายเคืองนัยตาเท่านั้นเอง
You gonna clue me in, paisan?คุณจะระแคะระคายผมไหม, paisan?
Don't get emotionally attached.ถ้านักข่าวรู้ระแคะระคายเรื่องนี้
I think, I made a mistake. I did it for you, you know, so you didn't get a road rashฉันว่า ฉันพลาดซะละ ฉันทำเพื่อเธอ เธอจะได้ไม่ระคายเคืองทีหลัง
M60 rounds don't even pierce it.ลูกปืน M60 ไม่ระคายผิวมันหรอก
A demon who's immune to salt rounds and devil's traps...ปีศาจที่ไม่ระคายกับกระสุนเกลือ รึกับดักปีศาจ
Doesn't bother me a bit.ไม่ระคายเคืองผิวสักนิด
It's called onychosis-- it's a skin irritation.มันเรียกว่าโรคผิดปกติของเล็บ มันทำให้ผิวหนังระคายเคือง
Eight months later, and Sarabeth has no idea.แปดเดือนผ่านมา แต่เซเรเบ็ธไม่รู้ระแคะระคายเลย
They'll all start to fray.คุณจะเริ่มระคายเคืองหรือเจ็บ
How could Juma raise an army without our getting wind of it?จูมาสร้างกองทัพขึ้นมา โดยที่เราไม่ระแคะระคายได้อย่างไร
No one saw it coming, but he's got soldiers, they're moving in.ไม่มีใครระแคะระคายเลย แต่เขามีทหารอยู่ในมือแล้ว แล้วก็กำลังมุ่งหน้ามาที่เมืองหลวง
Actually, I think the very fact they haven't found him yet bodes well.- โอ้ ให้ตายสิ - อะไร เราจะทำเป็นไม่สนใจ สิ่งที่ระแคะระคายซ่อนเร้นไม่ได้ แฮงค์
That bullet wouldn't have left a scratch.กระสุนปืนคงไม่ระคายผิวเขาแน่
Until they get all sore,จนกว่าพวกเขาจะระแคะระคาย
Understand the very system that you serve and protect will never allow anything to happen to Skarssen or the bank.(จงรับรู้ไว้เสียเถิดว่า)\ (ระบบยุติธรรมของคุณ) (... จะไม่มีวันทำอะไรให้ระคายผิว) (สการ์สเซ่นกับธนาคารได้เลย)
Are your diamond slippers chafing?หรือเธอระคายเคือง รองเท้าเพชรที่ใส่อยู่
Gets into that filthy rag of yours.ระแคะระคายให้พวกแกได้รู้เลย
Even my lightsaber couldn't cut it.แม้แต่ไลท์เซเบอร์ข้าก็ไม่ระคายผิวมัน
But you're a fool if you think your weapons will even scratch zillo beast.แต่พวกเจ้าช่างโง่เขลาถ้าคิดว่า อาวุธของเจ้านั้นจะระคายเคืองซิลโล่ บีสต์
I can hear it!งั้นคำสนทนาระคายหูนายเหรอ
She must not know that she is in danger!เธอต้องไม่ระแคะระคายว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตราย
Have some soda.ผมคิดว่า มันอาจจทำให้พี่รู้สึกระคายเคืองได้นะ
Well, anything that'll put a run in the Octomom's stockings.อะไรก็ได้ที่พอจะระคายผิว \"ออคโตมัม\"
♪ My old friend ♪ I have news from Boston, born in concern.# My old friend # มีข่าวมาจากบอสตัน \ มีคนระแคะระคายเรื่องนี้แล้ว
It's my fault that I had no idea what she was going through.มันเป็นความผิดข้าเองที่ไม่ระแคะระคายว่านางมีความรู้สึกยังไง
When the aliens first hit, all our surviving troops fired every heavy weapon they had into those things -- never made a dent.กระหน่ำอาวุธทุกอย่างที่มีใส่ไอ้พวกบ้านั่น แต่พวกมันก็ไม่ระคายเคือง โอกาสที่เราจะสอยเจ้ายานนั่นให้ร่วง ถึงแม้จะใช้จรวดเม็กซ์ มันคงจะน้อยนิด
They're gonna suspect something.พวกเค้าจะต้องรู้ระแคะระคายแน่ๆ
If it gets on your skin, it can irritate it.ถ้ามันสัมผัสผิวคุณ ทำให้ระคายเคืองได้
From all the hints I've heard dropped over town all these years...จากที่ฉันรู้ระแคะระคายมา จากทั่วเมืองในหลายปีมานี่...
I'm in such a good mood I don't think even he could ruin it.ตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์ดี แค่เรื่องพ่อไม่ระคายเคืองฉันหรอก
So, um, Kurt, you know how they say that knowledge is power?เอาชาโธรทโค้ทซะหน่อยมั้ย โอ้ว ป้องกันอาการระคายคอในช่วงนาทีสุดท้าย
It'll irritates the gastro lining.มันจะระคายเคืองกระเพาะอาหาร
I have a pre-glaucoma condition and the light's kind of bothering my eyes.ผมเป็นต้อหินระยะแรก และแสงไฟ ทำให้ระคายเคืองตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระคาย
Back to top