ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิง*, -ยิง-

ยิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิง (v.) shoot See also: fire Syn. ยิงปืน, ลั่นไก, รัวกระสุน
ยิงกระหน่ำ (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. สาดกระสุน, รัวกระสุน
ยิงกราด (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, สาดกระสุน, รัวกระสุน
ยิงคำถาม (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ถามคำถาม, ป้อนคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
ยิงประเด็น (v.) get to the point See also: be to the point Syn. มุ่งประเด็น
ยิงปืน (v.) shoot See also: fire Syn. ลั่นไก, รัวกระสุน
ยิงรัว (v.) shoot continuously
English-Thai: HOPE Dictionary
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
americium(แอมมะริช' เชียม) n. ธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากการยิงธาตุฮีเลียมด้วยธาตุยูเรเนียมและพลูโตเนียม (a radioactive element)
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)
archery(อาร์'ชะรี) n. การยิงธนู,กลุ่มพลธนูอุปกรณ์การยิงธนู
artilleryman(อาร์ทิล'ละรีเมิน) n. ทหารปืนใหญ่,ผู้ยิงด้วยปืนใหญ่, Syn. artillerist)
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
bazooka(บะซู'คะ) n. ปืนยิงรถถัง,เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
blousy(เบลา'ซี) adj. หยาบ,ยุ่งหยิง,ไม่น่าดู
blowzy(โบล'ซี) adj. มีผิวพรรณที่หยาบ,ยุ่งเหยิง, Syn. blowsy,blowzed,blowsed
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombsightn. เครื่องเล็งเป้าการยิงหรือทิ้งระเบิด
bowshot(โบ'ชอท) n. ระยะทางที่ลูกศรถูกยิงไปถึง
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
bull's eye(บูล'ซอาย) n. ใจกลางเป้า,ขีปนาวุธที่ยิงถูกกลางเป้า., See also: bull's-eyed adj. ดูbull's eye
bulletproofadj. กันกระสุน,ลูกกระสุนยิงไม่เข้า
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
cannon(แคน'เนิน) {cannoned,cannoning,cannons} n. ปืนใหญ่,ปืนครก,ปืน,ขโมย. vi.,vt. ระดมยิง
cannon foddern. ทหาร,ซากที่ยิงด้วยปืนใหญ่
cannonade(แคน'นะเนด') {cannonaded,cannonading,cannonades} n. การระดมยิงด้วยปืนใหญ่ . vt. vi. โจมตีด้วยปืนใหญ่
cannonry(แคน'นันรี) n. การยิงด้วยปืนใหญ่,ปืนใหญ่
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
complicacy(คอม'พละคะซี) n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะซับซ้อน,ภาวะแทรกซ้อน,สิ่งที่แทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน, Syn. complexity
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
English-Thai: Nontri Dictionary
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
CEASE-cease-fire(n) การหยุดยิง,การพักรบ
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
fusillade(n) การระดมยิง,การกระหน่ำยิง
grin(vi) แสยะยิ้ม,ยิงฟัน,ยิ้มเหย,แยกเขี้ยวยิงฟัน
gunnery(n) การสร้างปืน,การยิงปืน
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
matchlock(n) ปืนแบบเก่าใช้จุดสายชนวนยิง
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ballistic๑. -เหวี่ยงต้นแขนต้นขารุนแรงเหตุสมอง๒. -ขว้างหรือยิงด้วยพลังแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cease-fireการหยุดยิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hordeolum, externalกุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum; sty; stye ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
launch-on-warningการยิงเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
staple๑. ที่เย็บกระดาษ๒. เครื่องยิงเย็บ, เครื่องเย็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sty; hordeolum; stye๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stye; hordeolum; sty๑. กุ้งยิง๒. กุ้งยิงด้านนอก, กุ้งยิงขอบหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archeryการยิงธนู [TU Subject Heading]
Firing Frequencyความถี่ในการยิง [การแพทย์]
nuclear reactionปฏิกิริยานิวเคลียร์, ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อนิวเคลียสของอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจเป็นการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  หรือการยิงอนุภาคที่มีพลังงานสูงเข้าชนนิวเคลียสดังเช่นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Perforationsการยิงท่อกรุ ซีเมนต์ และชั้นหินที่จะทำการผลิตให้เป็นรู เพื่อให้น้ำมันหรือก๊าซไหลขึ้นมาในหลุมเจาะได้ [ปิโตรเลี่ยม]
projectileโพรเจกไทล์, วัตถุใด ๆ ที่ถูกขว้างหรือถูกยิงออกไป ถ้าวัตถุนั้นถูกยิงออกไปบนพื้นโลกทำมุม q กับแนวระดับ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจะเป็นรูปพาราโบ ลา (q < 90 ํ และความเร็วต้นมีค่าน้อยกว่าความเร็วหลุดพ้น) เรียกการเคลื่อนที่นี้ว่า การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rifle-rangesสนามยิงปืน [TU Subject Heading]
screen saverโปรแกรมรักษาจอหลังจากเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานจนได้ผลลัพธ์ หรือระหว่างใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์กำลังแสดงข้อความบางอย่างบนจอนั้น ผู้ใช้อาจมีกิจธุระอื่น เช่น รับโทรศัพท์ หรือเดินไปห้องน้ำเป็นเวลานาน การปล่อยให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อความขึ้นบนจอเป็นเวลานานๆ จุดภาพบนจอจะเสื่อมเพราะถูกยิงด้วยลำแสงอิเล็กตรอนตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีโปรแกรมรักษาจอเอาไว้ใช้งาน โปรกรมรักษาจอนี้จะเปลี่ยนภาพที่ค้างบนจอให้กลายเป็นภาพอื่นที่มีการเคลื่อนไหว เช่น เป็นภาพปลากำลังว่ายน้ำไปมา เมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมาทำงานต่อก็เพียงแต่เคาะแป้นใดแป้นหนึ่งเท่านั้น ภาพที่โปรแกรมรักษาหน้าจอแสดงอยู่ก็จะหายไป [คอมพิวเตอร์]
Shootingการยิง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fire (vt.) ยิง See also: ลั่น, เหนี่ยว (ไกปืน) Syn. shoot, discharge, shell
gun (vt.) ยิง See also: ยิงด้วยปืน Syn. shoot, fire
gun down (phrv.) ยิง
sharpshoot (vi.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode
sharpshoot (vt.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode
shoot (vi.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode, sharpshoot
shoot (vt.) ยิง See also: ยิงปืน Syn. fire, explode, sharpshoot
take a shot at (idm.) ยิง See also: ยิงใส่
tooled-up (sl.) ยิง
loose (vt.) ยิง (จรวด) See also: ปล่อยขีปนาวุธ Syn. shoot, fire, discharge
enfilade (vt.) ยิงกราด See also: ระดมยิงไปตามแนวรบ
strafe (vt.) ยิงกราดจากเครื่องบิน Syn. blast, blitz
fire back (phrv.) ยิงกลับ See also: ยิงตอบเพื่อป้องกันตัว
fire over (phrv.) ยิงขึ้น(ข้างบน) See also: ยิงไปเหนือ
shoot up (phrv.) ยิงขึ้นไป
fire at (phrv.) ยิงคำถาม See also: ตั้งคำถามไปยัง
shoot off (phrv.) ยิงจนหลุด See also: ยิงขาด, ยิงเพื่อเอาออก Syn. shoot away
shoot with (phrv.) ยิงด้วยปืน See also: ยิง
machin-gun (vt.) ยิงด้วยปืนกล
cue (vt.) ยิงด้วยไม้คิว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
Identify the target. Point and shoot. It's very simple.ระบุเป้าหมาย, ชี้เป้า แล้ว ยิง ง่ายๆ ชี้เป้า แล้ว ยิง
Tuco and Gonzo. Two men down. Now, is there anyone else there?ตูโก้และโกนโซ่ ยิง 2 คน ตอนนี้ มีลูกกระสุนเหลือไหม
Okay, shoot, aim at his head. Aim at his head!OK ยิง กระสุนที่หัว กระสุนที่หัวเค้า!
I think I see movement in the trees. Fire, fire!ข้าว่าข้าเห็นความเคลื่อนไหวในแนวต้นไม้นะ ยิง ยิง!
ROBOT: Fire! Fire!ยิง ยิง ลีโอนาร์ด ให้ฉันจัดการเรื่องนี้เอง ขอร้อง
All aircraft, weapons free! Weapons free! Break right.ยานทุกลำ ยิง ยิงให้เหี้ยน
Donnelly shot at T.R.?ดอนเนลลี่ ยิง ทีอาร์ หรือ
Meanwhile, 15 people on the train, and only one sees the Samaritan shoot Lee Cranston.ขณะที่ มีผู้โดยสาร 15 คนบนรถไฟ มีคนเดียว ที่เห็นพลเมืองดี ยิง ลี เครนสตัน
KKK shot him. An hour ago.เขาถูก เค.เค.เค. ยิง เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
Zidane. Scored twice for France in the World Cup Final against Brazil.ซีดาน ยิง 2 ลูกให้ฝรั่งเศส ในฟุตบอลโลกรอบชิงกับบราซิล
It's a guessing game, like rock, paper, scissors.มันก็แค่เกมเสี่ยงดวง เหมือนกับเปา ยิง ฉุบ
That, in turn, causes that neuron to fire, and that neuron causes another neuron to fire, much like dominoes.ซึ่งในที่สุดก็ทำให้เซลล์ประสาทที่จะ ยิง และเซลล์ประสาทที่ทำให้เซลล์ ประสาทอื่นที่จะยิง เหมือนแต้ม
Fire order, authentication codeคำสั่ง ยิง รหัสคำสั่ง
Come to missile firing depth.ไปที่ ระยะความลึกการ ยิง จรวด
Wayne shot a gas station attendant in Ashford, Alabama.เวนน์ ยิง พนักงานปั้มแก๊ส ที่ แอชฟอร์ ,อลาบาม่า
Sandman, fire. Carrie, Saul, we need to move.แซนแมน, ยิง แคร์รี่ ซอล เราต้องไปแล้ว
I'm a hard-bodied, hairy-chested, rooting tooting shooting, parac' hutting demolition double-cap crimping frogman.ฉันยากฉกรรจ์ขนอก ขจัด ทูทิง ยิง พาระชูทิง การรื้อถอนคู่หมวกมนุษย์กบ จีบ
My regular courier is out because he got gunned down.จะออกเมื่อนับจากผลที่เขาได้รับ ยิง อยู่แล้วครับที่คุณมาอยู่ใน
He was... a vey good shot.เขาเป็น ... ยิง vey ดี.
I was like the Iceman, okay? Bull's-eye! Strike!รู้มั๊ย ฉันเป็นมือปืน ติดลำกล้อง ยิง เข้าใจมั๊ย
Stone, paper, scissors!ยัน ยิง เยา ปั๊กกะเป้ายิ้งฉุบ ฉุบ ฉุบ ฉุบ
Behind me! Cease fire! And fire.ข้างหลังฉัน ! หยุดยิง! ยิง ระวังตัวไว้
Shoot, Jasper! Shoot! Shoot!ยิงเลย แจสเปอร์ ยิง ยิงเลย โอ้ แม่งเอ้ย แม่งเอ้ย
Rock, paper, scissors for it.แน่จริงมาเป่า ยิง ฉุบ
The others, they just come here to get their rocks off, shoot a couple Indians.ที่เหลือ มีคนอื่น มาที่นี้หลบอยู่หลังก่อนหิน และ ยิง พวกอินเดียนแดง
All command modules... fire with the intent to kill.ถึงนักบินทั้งหมด ยิง แบบหมายปลิดชีพ
Cast "shape change" on Duquesne.ยิง "คาถาเปลี่ยนร่าง" ใส่ Duquesne
Two bursts. Five seconds apart.ยิง 2 ชุด ชุดละ 5 วินาที
Fire! Ahh! Come on!ยิง มาเร็ว มาเร็ว พาเธอไปที่ปลอดภัย!
Fire! Fire the missile now!ยิง ยิงมิสไซล์ เดี๋ยวนี้
Firing. [explosion] Whisky Romeo Bravo, report.ยิง วิสกี้ โรมิโอ บราโว่ รายงานด้วย
Put a heat-seeker on him nowยิง ฮีท-ซีคเกอร์ ถล่มมัน
Fire! I've been grazed!ยิง แผลแหกหมดแล้วโว้ยย
Fire, war, stuffed Yoyos, dissection!ยิง, สงคราม, สตัฟโยโย่ ชำแหละ!
Fire. Take it off to the pyramid!ยิง, เอามันลงจาก ปิรามิดให้ได้
You're in Radiator Springs.ยิง! คุณกำลังอยู่ในบ่อน้ำพุร้อน
Fire! bounce pulse failed to connect with target, sir.ยิง! เลเซอร์พลาดเป้าครับ
Let's just do the kneecaps.ยิงกระดูกสะบ้าแล้วกัน
Head shots are the very bestยิงกระบาลนั่นล่ะเด็ดสุด

ยิง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิง
Back to top